I Bo-Vita, Tranemosegård og VA kan du i nogle boligafdelinger få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder ét eller flere af de såkaldt fleksible kriterier. De fleksible kriterier varierer fra boligafdeling til boligafdeling og nedenfor kan du se, hvilke boligafdelinger der har fleksible kriterier, og hvordan du opfylder dem. 

Dokumentation påkrævet

Det koster ikke ekstra at få fleksible kriterier på din opskrivning, og du kan få fordel af fleksible kriterier både på intern og ekstern venteliste.

Du skal dokumentere, at du opfylder fleksible kriterier, når du får tildelt en bolig. Hvis du får tilbudt boliger, du ikke kan dokumentere, du er berettiget til, kan du ikke få boligen. Husk derfor altid at opdatere dine fleksible kriterier, hvis dine forhold ændrer sig.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til BO-VEST boligudlejning på 88 18 08 80.