Meget omkring os er forandret, men Kristian Overbys opgaver er næsten de samme.

Seniorprojektlederen fra BO-VEST har taget sine byggesager, en kontorstol og en stor skærm med hjem til lejligheden på Amager. Herfra fortsætter han derudaf med at kommunikere med rådgivere, ejendomskontorer og byggeudvalg, udarbejde materiale og godkende andet materiale, ordne betalingerne, og meget mere. Opgaverne ligner sig selv, selvom Kristian Overby ikke kan møde ind på kontoret.

”Vi er jo allerede gennemdigitaliseret i byggeriet. Vi har diverse systemer hvor vi deler filer m.m. med rådgivere, leverandører og underleverandører. Vi kommunikerer allerede i høj grad via telefon og e-mails. Det nye er, at vi ikke kan ses i samme omfang,” siger Kristian Overby, der som seniorprojektleder har det overordnede ansvar for Vridsløselille Andelsboligforenings byggesager.

Har ikke knækket beboerdemokrati-nøden

”Det eneste, der er åbenlyst anderledes, er at vi ikke længere holdere møder,” siger Kristian Overby hvis kalender normalt er godt pakket med møder med kolleger, rådgivere og byggeudvalg. Men i stedet for de fysiske møder, er der andre mødeformer, der nu kommer i brug. Kristian Overby bruger nu Skype, Teams, og andre former for digitale platforme, når der skal holdes møder. Og det fungerer godt, men:

”Noget af det, vi ikke er helt i mål med, er hvordan vi skal håndtere beboerdemokratiet i denne tid, i forhold til afholdelsen af møder. Vi har jo stadig brug for at kunne få truffet beslutninger med beboertilslutning. Den nød har vi ikke helt knækket endnu.”

Holder kadencen

Som seniorprojektleder arbejder Kristian Overby med byggesager, hvoraf nogle af dem strækker sig over mange år. Det er byggesager med beboere, der har ventet længe på renovering af deres boliger. Hvordan påvirker konsekvenser af coronaepidemien dette?

”Vi forsøger at holde kadencen i opgaverne, og producere mest muligt under respekt til de udmeldinger, der kommer oppefra. Men det kommer til at give udfordringer på tidsplanerne for nogle af boligafdelingerne. Det er for eksempel lidt sværere at sætte håndværkere i boligerne, hvor der er beboere. Og lidt sværere at gennemføre 1 års gennemgang med syn,” siger Kristian Overby.

Savner kolleger, kaffemaskine og tilfældige møder

Der lyder alt godt herfra, fra Kristian Overbys hjemmekontor. Men trods at der er styr på systemerne, masser at lave, og en vilje til at holde kadencen, så er der noget, Kristian Overby savner. Eller rettere sagt, nogen. For kollegerne i administrationen, kunne han ikke tage med hjem.

”Jeg savner mine kolleger, og den der ubesværede sparring, der finder sted, når man sidder sammen. Og de der tilfældige møder, hvor man alligevel får belyst nogle problemstillinger fra en anden side,” siger Kristian Overby, der også savner kaffemaskine, frokostordning og hævesænkebord.

Men som også kan se, at vi kan lære noget af den måde, vi arbejder på lige nu:
”Tror vi vil overveje, om vi i højere grad kan bruge skype, teams, videokonferenceværktøjer, til at gennemføre møder nogle gange. Det er ikke det samme som at være tilstede i virkeligheden, men det kan en del, og man sparer transporttid til og fra møder. Det kan jeg sagtens se en fordel i, også når vi kommer ud på den anden side.”