Kvinder bosat i Bo-Vitas boligafdelinger på Lukretiavej og Akacieparken og det øvrige Kulbanekvarter i Valby var lørdag 27. april inviteret til valgmøde i Hoffmanns Minde, der er en ombygget gård på Valby Langgade.

Mere end 50 kvinder dukkede op og alle pladser ved bordene i det store mødelokale var optaget. Langt de fleste fremmødte var kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og deres engagerede deltagelse og spørgelyst over for de ti indbudte politikere viste, at kvinderne har stor interesse for demokrati og politik og gerne vil stemme.

Bag valgmødet stod Bo-Vitas highfive indsats i Valby, Borgerretshjælpen, Iftin, Valbys kvinder i centrum, Valbys lokaludvalg og en række lokale klubber. Hensigten med valgmødet var at give boligområdets indvandrerkvinder mulighed for at orientere sig om demokrati og folkestyre her op til folketingsvalget. Det fortæller Tanja Nyegaard, social koordinator af Bo-Vitas highfive indsatser i Valby.

De ti indbudte spidskandidater til det kommende folketingsvalg indledte mødet med at præsentere sig selv og deres mærkesager. De henvendte sig direkte til kvinderne for at appellere til deres stemmer, og de tog meget udgangspunkt i kvinderne. De opfordrede dem til at fortælle dem, hvad de har brug for. Desuden havde de medbragt valgmateriale, så kvinderne kunne sætte sig ind i hvad de enkelte partier har at tilbyde dem politisk.

 

Livlig debat mellem kvinderne og politikerne

Efter præsentationsrunden var der dialog mellem kvinderne og politikerne om emner, som kvinderne på forhånd selv havde været med til at udforme. Emnerne var integration, sundhed, familiepolitik og miljø. Det blev til en god dialog, som også kvinderne, der ikke talte det danske sprog så godt, kunne deltage i, da der var tre tolke til stede under mødet.

Flere af de deltagende kvinderne gav udtryk for at de er ligeså forskellige rent politisk, som danskerne er og at der ikke kun er én slags vej til integration.
 ”Vi ønsker arbejde, uddannelse og tryghed, men det er ikke uden problemer. Der er øget krav til påklædning, opførsel og religion, så det kan være svært at få fast grund på det danske arbejdsmarked,” lød det fra en af kvinderne, som gerne ville have politikernes bud på hvordan flygtninge og indvandre kommer hurtigt ind i det danske samfund.

De ti spidskandidater kunne uanset politisk observans blive enige om, at man ikke bliver dansk i et snuptag. Det vigtigste skridt er at lære det danske sprog, få et arbejde og blande sig med danskerne. Desuden skal der være plads til at vi er forskellige.

Dansk statsborgerskab giver stemmeret

Efter selve valgmødet fortsatte arrangementet med hyggeligt samvær ved bordene, hvor der var mulighed for at tage en ekstra snak med politikerne og drikke en kop kaffe sammen.  Bagefter sagde flere af deltagerne at de synes godt om hele arrangementet

-Det er rigtig rart, at politikerne kommer her og forklarer sig mere grundigt om deres politik. Det gør os mere sikre på, hvor vi skal sætte vores kryds, lød det fra to kvinder, der også vil opfordre andre kvinder med etnisk baggrund til at møde op ved stemmeurnerne på valgdagen. Med et dansk statsborgerskab og fast bopæl i Danmark kan man stemme til folketingsvalg.
Bo-Vitas sociale koordinator Tanja Nyegaard fortæller, at man vil arbejde videre med de politiske temaer hjemme i boligafdelingerne og vise kvinderne, hvordan man gør i en stemmeboks, så de kan blive godt klædt på til folketingsvalget.

I forbindelse med valgmødet havde klubberne i Valby arrangeret en kreativ valg-workshop for børnene, hvor de skulle lave deres eget parti, formulere mærkesager og lave valgplakater.
Hoffmanns Minde ejes af Københavns Kommune og fungerer til dagligt som fritidscenter for børn og unge. Fritidscentret har mange samarbejdspartnere, heriblandt Valby Lokaludvalg, SSP, Ungdommens Røde Kors og Bo-Vitas ”Highfive – Sammen om Valby”, der hører under Bo-Vitas sociale beredskab.