Der er flere måder at løfte et udsat boligområde på. I afdelingen på Lukretiavej har de fundet en løsning, der tager udgangspunkt i områdets behov og som giver en rigtig god effekt.

I januar rykkede Sisse Elmer Thomsen, Bo-Vitas koordinator af sociale indsatser og stifter af frivilligforeningen ”Highfive sammen om Amager og Valby” ind i afdelingen på Lukreatiavej med boligsociale tiltag, og det har sat skub i naboskabet og trivslen blandt områdets beboere.

I samarbejde med Lukreatiavejs afdelingsbestyrelse og et stærkt hold af frivillige – både frivillige beboere og eksterne frivillige er der blevet gennemført en lang række små og store aktiviteter, der har skabt mere liv i afdelingen og samtidig bevirket at beboerne skaber relationer og kommer hinanden ved på en positiv måde – alt sammen til gavn for det gode boligliv på Lukreatiavej

Fester, ny legeplads og blomsterbede

Trivselsindsatsen har i løbet af de første 6 måneder af 2018 været med til at arrangere naboskabsfester i form af Fastelavn, Eid fest, Iftar fest, studenterfest, 1. maj grill og snobrødsdage. Gården har fået ny legeplads og 21 blomsterbede prydes af farverige blomster og krydderurter der dagligt passes af et hold beboerfrivillige.

-Gennem aktiviteterne møder vi de unge og deres forældre og ud fra indsigt i området skaber vi tiltag der søger at understøtte trivsel og en positiv udvikling. Vi arbejder med beboeransvar og den positive fortælling. Medierne fokuserer ofte på problemerne i de udsatte almene boligområder og det skaber en negativ fortælling om dem, som i værste fald kan være med til at skabe en selvopfyldende profeti. Det er her vi ønsker at tegne en streg i sandet og vende bøtten. De gode historier skal frem i lyset og beboerne skal have den positive fortælling og selvtilliden tilbage, siger Sisse Elmer Thomsen.

Nyt beboerrum er ramme om sprogundervisning og kvindecafé

For et år siden vandt Lukretiavejs bestyrelse den gyldne kost og en gevinst på 10.000 kr., der uddeles af Bo-Vitas organisationsbestyrelse i forbindelse med årets sommermøde. Pengene er blevet investeret i et nyt beboerrum med sofaer, tavle, hobbyting og undervisningsmuligheder.

Beboerrummet, der blev indviet i februar, bliver nu i et samarbejde med IA sprog center benyttet til danskundervisning for kvinder. Foreløbig har 12 kvinder modtaget danskundervisning 2 gange om ugen af 3 timer, og til vinter afslutter deres sprogmodul med en dansk eksamen, hvormed de får mulighed for at fortsætte i uddannelsessystemet.

Rummet har yderligere sat rammen for en fast kvindecafé hver tirsdag, hvor frivillige arrangerer oplægsdage, madkurser m.m. for områdets mange aktive kvinder.

 

Floorball og kreative lege for børn og unge

Ifølge Sisse Elmer Thomsen står tiden heller ikke stille i boldburet og i gårdarealet, her arrangerer de frivillige hver tirsdag gårdaktiviteter for børn og unge i form af boldspil og kreative lege, som værner om den positive beboerkontakt, og trivslen hos områdets mange børn. 42 procent af beboerne på Lukretiavej er børn under 18 år.

 

Hver anden tirsdag møder 3 trænere fra Valby floorball op og underviser områdets børn og unge med mulighed for indendørs træning og gratis foreningsmedlemsskab fra oktober for Lukretiavejs børn og unge. Dette er lykkedes ”Highfive sammen om Amager og Valby takket være en godkendt fondsansøgning hos Udviklingspuljen på 18.000 kr. og en samarbejdsaftale mellem Valby Floorball og Sisse.

Zoo-udflugt skaber gode ferieminder

Lukretiavejs beboere har tidligere år fået tilbud om en uges ferie gennem feriefonden, men på grund af Lejerbo Københavns flytning til Bo-Vita har det ikke i år været muligt at tilbyde dem ferie. Men det har ikke betydet at sommerferien var helt uden en dejlig sommerferie oplevelse.

Beredskabets trivselsindsats har i samarbejde med en række beboerfrivillige fået arrangeret en zoologisk have tur som blev afholdt tirsdag den. 17. juli. Turen havde 35 deltagere, som nød en dejlig dag i selskab med dyrene og hinanden.

-Det er glædeligt at kunne fortælle om så mange positive ting der sker på Lukreatiavej. Det sender et signal om at afdelingen er på vej i den rigtige retning og at de almene boligområder har meget at byde på. Her er fælleskaber, beboerdemokrati, frivillige ressourcer og mangfoldighed. Det kræver blot en vitaminindsprøjtning, som vi håber at kunne give dem med vores tilstedeværelse.

Det handler om at understøtte den sociale kapital og gøre beboerne medansvarlige og aktive i forhold til udvikling og gennemførelsen af flere aktiviteter, som kan styrke trivslen i boligområdet. Og motoren bag det hele er et godt samarbejde med afdelingsbestyrelsen og en stor indsats fra en masse frivillige samt et energisk hjerte, der banker for boligsocialt arbejde, siger Sisse Elmer Thomsen.