Renovering i Moserne

Renoveringen i Moserne er inddelt i to faser, og første fase er i gang lige nu.

I første omgang indeholder projektet kloakrenovering, LAR(Lokal Spildevandsafledning)-projekt og renovering af gavle, tag og varmeanlæg. Imens denne renovering pågår, arbejder BO-VEST og byggeudvalg med en foreløbig helhedsplan.