Mød Lars og Laura

Vores økonomiske beboerrådgivere, Lars og Laura, har ingen penge, men mange gode råd og nyttige kontakter. De er altid klar til at vejlede dig i netop din situation, og kan tilbyde dig en personlig samtale om lige netop din økonomi, så I kan få afklaret, hvilke muligheder du har for hjælp.

Den økonomiske beboerrådgivning kan hjælpe dig med:
- et eftersyn af din økonomi
- lægge et budget
- et overblik over dine ubetalte regninger
- tjekke om du får de rigtige ydelser

Ring til økonomisk rådgiver Lars på 60 35 26 63 eller skriv til lsc@bo-vest.dk 
Ring til økonomisk rådgiver Laura på 60 35 46 63 eller skriv på llo@bo-vest.dk

Her kan du møde os

Rådgiverne har faste kontortider hos BO-VEST og i afdelingerne. De kommer også gerne hjem til dig.

Laura:

Mandag: BO-VEST, Stationsparken 37, Glostrup
Tirsdag i lige uger: Stamhuset i Askerød, Greve
Tirsdag i ulige uger: Ejendomskontoret i Gadekæret, Ishøj
Onsdag: Ejendomskontoret i Galgebakken, Albertslund
Torsdag i lige uger: Beboerhuset i Nord, Bækgården 17, Albertslund
Torsdag i ulige uger: ABC's kontor i Blokland 6A, Albertslund

Lars:

Mandag: BO-VEST, Stationsparken 37, Glostrup
Tirsdag: ABC's kontor i Kanalens Kvarter 100, Albertslund
Onsdag: ABC's kontor i Kanalens Kvarter 100, Albertslund
Torsdag: Café 13 i Kisumparken 2, Brøndby Strand

Skal din bolig renoveres?

Hvis din afdeling står over for en renovering, kommer din husleje som regel til at stige. Hos den økonomiske beboerrådgivning kan få du få hjælp til at lægge et budget ud fra din nye økonomiske situation - også for at se, om den nye bolig passer til dine forhold.

En ændring i din husleje kommer også til at påvirke din boligstøtte. Du kan beregne din boligstøtte på boligstøtteberegneren på borger.dk eller kontakt Lars og Laura for at få råd og vejledning til din boligstøtte.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller bliver sendt hjem uden løn under Corona-krisen?

Det er utrygt at miste sit job, og det kan virke uoverskueligt for hjemmets økonomi. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre i sådan en situation, kan du læne dig på af denne huskeliste:

Meld dig som ledig
Hvis du er medlem af en a-kasse:
Når du er medlem af en a-kasse, skal du give dem besked om, at du er ledig allerede fra første dag. Det kan du gøre på jobnet.dk med din nemid. Du kan også melde dig ledig ved personligt at møde op i jobcenter eller a-kasse og få hjælp til at blive meldt ledig og søge om dagpenge.

Hvis du skal søge om kontanthjælp/uddannelseshjælp:
Du skal melde dig ledig ved at møde personligt op i din kommunes jobcenter. Hvis du ikke møder personligt, kan det betyde at du får afslag på din ansøgning.

Tilpas din økonomi
Hvis du mister dit job, skal du tilpasse din økonomi til de nye omstændigheder. Start med at lave et budget. Skriv ned, hvad du har af indtægt og udgifter hver måned. Så kan du også se, hvad du ikke har råd til, f.eks. fitnessabonnementet, en ny telefon eller bilen. Skær dine udgifter helt ind til benet.

Tilmeld dine faste udgifter som f.eks. husleje og el til Betalingsservice, så de bliver betalt fast og til tiden hver måned, og du undgår at komme bagud. Du kan også oprette en budgetkonto i banken, hvor du hver måned overfører penge fra din lønkonto til din budgetkonto og betaler regningerne derfra, så vil der altid være penge til at betale regningerne.

Søg boligstøtte og §34 særlig støtte
Når du bor til leje, har du mulighed for at få økonomisk tilskud til huslejen fra Udbetaling Danmark. Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger blandt andet af antal af voksne og børn på adressen, boligens størrelse, huslejens størrelse og din husstandsindkomst og formue. Du kan søge om boligstøtte på www.borger.dk.

Hvis du har været udsat for en såkaldt social begivenhed som f.eks. arbejdsløshed, kan du søge særlig støtte til høje boligudgifter. Du skal opfylde en række betingelser, og det er kommunen, der afgør sagen. Du kan læse mere om betingelser og ansøgning på www.borger.dk.

Søg økonomisk friplads
Hvis du har børn i daginstitution/SFO/klub har du mulighed for at søge om økonomisk friplads i din bopæls kommune. Det er kommunen, som træffer afgørelse, om du er berettiget til økonomisk friplads ud fra husstandens samlede indtægt. Du kan søge om friplads på www.borger.dk.

Ændre din forskudsopgørelse
Du skal huske at ændre din indkomst i forskudsopgørelse på skat.dk, så du undgår en eventuel restskat. Husk at ændre i forskudsopgørelsen, når du kommer i arbejde igen.

HUSK:
Du kan altid kontakte Lars og Laura, hvis du har brug for hjælp i din nuværende situation. Hvis du skal søge hjælp hos kommunen, kan de også hjælpe med dette.
Du kan også søge råd og vejledning hos andre gratis og anonyme rådgivninger. Vi har samlet en liste.

Brevkasse i BO-VESTs beboermagasin

De to økonomiske beboerrådgivere har også en læserbrevkasse i Beboermagasinet. Her kan du stille spørgsmål om din privatøkonomi, som rådgiverne svarer på i næste udgave af magasinet. Dine spørgsmål vil blive anonymiseret.

Har du et spørgsmål, kan du sende det til deres e-mail. Du kan læse Beboermagasinet her

Separator icon

Hvad skal jeg gøre?

Vi har samlet en række gode råd til, hvad du kan gøre, hvis regningerne er blevet uoverskuelige.

5 gode råd

Har du fået brev fra fogedretten?

Du må aldrig ignorere et brev fra fogedretten.

Brev fra fogedretten

Er du ramt af kontanthjælpsreformen?

Vi har lavet en lille folder om reformen og dens betydning for dig.

Kontanthjælpsreformen

Andre rådgivninger

Der findes flere forskellige rådgivninger. Vi har samlet en oversigt.

Andre rådgivninger