Dansk Folkehjælp
Gældsrådgivning samt ferie- og julehjælp
Tlf.: 70 22 02 30
E-mail: post@folkehjaelp.dk

Frivilligcenter SR-bistand
Tilbyder økonomisk og juridisk rådgivning i København N.
35 39 71 97
SRB@SR-BISTAND.DK

Den Mobile Retshjælp
Gratis og anonym retshjælp
Tlf.: 72 11 90 77

Multihuset i Brøndby
Værested og misbrugsbehandling
Horsedammen 42
2605 Brøndby
Tlf: 43 28 28 62

Den Sociale Retshjælp
Gratis retshjælp og gældsrådgivning
Bragesgade 10, 2 sal.
2200 København N
Tlf.: 70 22 93 30
E-mail: kbh@socialeretshjaelp.dk

Familieliv i Albertslund
Overblik over tilbud og arrangementer i Albertlund
Facebook/familielivialbertslund

Forbrugerrådets Gældsrådgivning
Gratis hjælp til privatøkonomi og gæld
Stormgade 20, 1 sal
1555 København K
Tlf.: 25 56 71 00
gaeld-raad@fbr.dk
Telefon- og åbningstider:
Tirsdag og torsdag kl. 14-18 samt onsdag kl. 12-16
Anonym telefonrådgivning: tlf.: 25 56 00 33

Foreningen til støtte for Mødre og Børn
Hjælp og økonomisk støtte til primært enlige forsørgere
Tlf.: 35 38 56 26
Email: kontakt@morbarn.info

KFUMs sociale arbejde
Socialt værested og gratis økonomisk rådgivning
Café Paraplyen i Taastrup 
Kingosvej 24A
2630 Taastrup
Tlf.: 42 23 85 08

Københavns retshjælp
Gratis retshjælp
Tlf.: 33 11 06 78

Mødrehjælpen
Rådgivning til børnefamilier og gravide
Tlf.: 33 45 86 00

Næstehjælperne i Albertslund
Find dem på Facebook

Næstehjælperne i Brøndby og Omegn
Find dem på Facebook

Settlementet Vesterbro
Social- og gældsrådgivning
Dybbølsgade 41  
1721 København V
Eva Tetzlaff:
eva.tetzlaff@settlementet.dk
Tlf: 33 27 96 14 / 50 59 90 51

Center for Ludomani
Rådgivning og behandlingstilbud til spilafhængige
Tlf: 70 11 18 10