Almene boligselskaber er underlagt udbudsreglerne fra EU’s udbudsdirektiv, den danske Udbudslov og Tilbudsloven. Vi har fokus på konkurrencedygtige priser og er meget opmærksomme på kvalitet og hele løsninger samt særlige krav til miljø, etik og samfundsansvar. 

Nuværende og tidligere udbud i BO-VEST

Invitation til indledende markedsdialog om renoveringsprojektet for Albertslund Syd

Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling VA4 Syd og afdeling VA4 Nord skal i efteråret 2018 udbyde renoveringsprojektet for Albertslund Syd. Området omfatter 279 boliger i afdeling VA4 Syd og 226 boliger i afdeling VA4 Nord.
Læs også mere på Masterplan Syds hjemmeside

BO-VEST indbyder derfor til indledende, fælles markedsdialog om opgaven hos Wissenberg A/S den 25. april 2018 fra klokken 10.00 til 12.00
Se udkast til dagsorden og understøttende notat om renoveringsprojektet

EAN og CVR

BO-VESTs EAN-nummer: 5790001968472
BO-VESTs CVR-nummer: 29 96 63 89

Bemærk! Som leverandør til BO-VEST eller en af vores boligafdelinger bedes du bemærke, at vi kun modtager fakturaer med betalingsfrist på fakturadato +30 dage iht. BO-VESTs almindelige leverandørbetingelser.

Tro- og loveerklæring

I forbindelse med annonceringer og udbud af vare- og tjenesteydelser skal ansøgere og tilbudsgivere udfylde en tro- og loveerklæring

Vejledninger til leverandører

 

Indkøb og udbud i BO-VEST

Indkøbspolitik

Indkøbs- og udbudsstrategi