Vi er underlagt udbudsreglerne

Almene boligselskaber er underlagt udbudsreglerne fra EU’s udbudsdirektiv, den danske Udbudslov og Tilbudsloven.

Vi har fokus på konkurrencedygtige priser og er meget opmærksomme på kvalitet og hele løsninger samt særlige krav til miljø, etik og samfundsansvar. 


Vi modtager ikke gaver

BO-VEST har en politik om, at medarbejdere ikke må modtage gaver/ ydelser fra leverandører og samarbejdspartnere.

 

Nuværende og tidligere udbud i BO-VEST

Separator icon

EAN og CVR

BO-VESTs EAN-nummer: 5790001968472
BO-VESTs CVR-nummer: 29 96 63 89

Bemærk! Som leverandør til BO-VEST eller en af vores boligafdelinger bedes du bemærke, at vi kun modtager fakturaer med betalingsfrist på fakturadato +30 dage iht. BO-VESTs almindelige leverandørbetingelser.

Tro- og loveerklæring

I forbindelse med annonceringer og udbud af vare- og tjenesteydelser skal ansøgere og tilbudsgivere udfylde en tro- og loveerklæring

Vejledninger til leverandører

 

Indkøb og udbud i BO-VEST

Indkøbspolitik

Indkøbs- og udbudsstrategi

Separator icon