Vi skal nå mere på kortere tid. I løbet af foråret har medarbejderne i BO-VEST derfor gradvist vænnet sig til en række nye måder at arbejde mere effektivt på. Der er blevet indført fokustid hver formiddag, hvor medarbejderne arbejder uforstyrret med deres kerneopgaver. Herudover er der blevet arbejdet med mere effektive og kortere møder og en ny mailkultur.
Med torsdagens godkendelse i bestyrelsen er BO-VEST klar til at tage næste skridt i projekt Fremtidens arbejdsplads, nemlig indførelsen af rådighedsfredag hver anden fredag. Det sker fra august. 

På forkant med udviklingen

Drivkraften bag projektet er at skabe mere tid, øge antallet af ansøgninger ved rekrutteringer, skabe færre sygedage, forbedre fastholdelse af medarbejdere, skabe mere livskvalitet, herunder mindre nedslidning, for medarbejderne og ikke mindst en bedre service for beboerne.

Derfor er bestyrelsesformand i BO-VEST Vinie Hansen da også godt tilfreds med, at de boligorganisationer, der også før i tiden er gået forrest i den almene boligbranche, nu gør det igen.

”De boligorganisationer, der administreres af BO-VEST, er ofte på forkant med udviklingen. De er tidligere gået forrest, når det gælder klima og bæredygtighed, nyskabende og eksperimenterende byggeri og det meget tidligt udviklede og aktive beboerdemokrati. Med indførelsen af rådighedsfredage er vi igen på forkant med udviklingen, så det passer godt med vores DNA. Vi skal blive ved med at være en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde vores gode medarbejdere. Det er nemlig forudsætningen for, at vi kan yde beboerne den gode service, der til syvende og sidst er grunden til, at vi er her,” siger Vinie Hansen.

Også Ulrik Brock Hoffmeyer, administrerende direktør i BO-VEST er glad for bestyrelsens beslutning og mulighederne for at skubbe BO-VEST i en innovativ retning, når det fx drejer sig om fastholdelse og rekruttering.

”Projekt Fremtidens arbejdsplads vil bringe os på den absolutte forkant med den udvikling på arbejdsmarkedet, der er i fuld gang. Vi ser i disse år en udvikling med markant mangel på arbejdskraft, en højere pensionsalder og en stigende grad af psykisk og fysisk nedslidning. Det vil gerne reagere på i BO-VEST,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer og fortsætter, ”allerede nu kan vi se nogle af resultaterne af vores arbejde med at gøre BO-VEST til fremtidens arbejdsplads. Vi har omkring 400 pct. flere ansøgere til ledige stillinger end sidste år, efter at vi tidligere på året gik og sagde, at vi arbejder i retning af en fire-dages arbejdsuge. Også tilbagemeldingerne fra vores medarbejdere har overvejende været overordentlig positive, fx omkring fokustiden, hvor der er en oplevelse af, at man når væsentligt flere arbejdsopgaver.”

Man når mere på kortere tid

Hvis det går godt med de nye arbejdsrutiner og rådighedsfredage hver anden uge, er næste skridt altså at indføre den fire-dages arbejdsuge hver uge.
Med den kommende rådighedsfredag friholder BO-VEST medarbejderne for at skulle på arbejde hver anden fredag, men de står fortsat til rådighed, hvis noget alvorligt og uforudset skulle opstå. På den måde er det ikke anderledes end, hvis noget i dag skulle opstå udenfor normal arbejdstid, der måtte gøre det nødvendigt for en eller flere medarbejdere at springe til.

Det bliver altså ikke sådan, at alle medarbejdere kan holde fri hver fredag, for der skal fortsat være nogen til at servicere beboerne, også om fredagen. Hele humlen ved projektet er netop, at beboerne skal opleve en bedre service.

”Ved at skabe rammerne for at medarbejderne i stigende grad når deres opgaver, gennem en sundere arbejdskultur, skabes der også et rum for, at medarbejderne kan få tid tilbage, ”siger Martin Olsen, direktør for administration og HR i BO-VEST og uddyber, ”noget af det mest interessante, der har vist sig i de virksomheder, der har indført en fire-dages arbejdsuge er, at både trivslen og produktiviteten er forøget, på trods af den kortere arbejdstid. Den kortere arbejdsuge er en forudsætning for at medarbejderne har overskuddet til at intensivere arbejdet i den kortere arbejdsuge og får restitueret tilstrækkeligt til at kunne yde den bedre service. Beboerne vil opleve mere produktion i hverdagen og dermed opnå mere reel værdi for deres huslejekroner.”

Øget effektivitet kræver restitution

Når vi øger vores produktivitet og arbejder mere effektivt, tærer det mere på kræfterne. For at medarbejdere kan arbejde i flere år og fastholdes i længere tid på arbejdsmarkedet og i BO-VEST, er der et behov for restitution, der fungerer som ’genopladning’ for medarbejdere til at kunne arbejde fokuseret og nå mere på kortere tid.

Projekt Fremtidens Arbejdsplads kræver ændringer på mange områder. Kulturændringer er altid svære at etablere, og ledelsen har derfor valgt, at ændringer og nye arbejdsmetoder indføres gradvist, så medarbejderne får tid til at lære dem at kende og indarbejde de nye rutiner, før de næste introduceres.