Få overblikket her:

GILLESAGER/LINDEAGER I BRØNDBY: 287 BOLIGER

Gillesager/Lindeager er opført i 1967 og består af et imponerende højhus på hele 16 etager og to røde boligblokke på hver tre etager.

Det renoverer vi:
Inde i boligen kommer der nye badeværelser, ny belysning, nyt ventilationsanlæg, forbedring af lydisolering, eltavler og varme- og vandmålere opsættes i hver bolig. Der kommer nye vinduer, døre, vand- og afløbsinstallationer, radiatoranlæg, stigstrenge, ventiler og varmemålere.

Udvendigt renoveres højhuset ved gavle, altaner, trappetårn, svalegange. Enkelte boliger ombygges/sammenlægges. Forpladsen ved foden af højhuset hæves, så der bliver niveaufri adgang.

Udvendigt renoveres de røde boligblokke ved gavle, kældertrappe, efterisolering af tag, nye vinduer, døre og vand-, varme- og afløbsinstallationer, el og radiatorer, stigstrenge, ventiler og varmemålere. Desuden ombygges og sammenlægges enkelte boliger.

Boligafdelingen får et nyt fælleshus, og der sker en opdatering af udearealerne og affaldssortering.

Økonomi:
Renoveringen er anslået til at koste 305 mio. kr., og der gives støtte fra Landsbyggefonden.

Huslejestigning:
Når renoveringen er afsluttet, forventes der en huslejestigning på 24-25 %.

Tidsplan:
Der forventes byggestart i efteråret 2024.

Læs mere om renoveringen i Gillesager/Lindeager

SILERGÅRDEN I BRØNDBY STRAND: 1042 BOLIGER

Silergården er opført i 1974 og er en stor boligafdeling med 1042 boliger. Silergården består af høj-, række-og etagehuse – nogle med altaner, haver eller gårdhaver.

Det renoverer vi:
5 af de 12 højhuse rives ned på grund af fund af PCB. De bestående højhuse får ny facadebeklædning, og muligheden for altaner undersøges. Der renoveres indvendigt i boligerne, blandt andet med nye badeværelser, udskiftning af installationer, og udvalgte boliger sammenlægges og ombygges. Udearealerne og affaldssortering bliver opdateret.

Økonomi:
Renoveringen er anslået til at koste 315 mio. kr., og der gives støtte fra Landsbyggefonden.

Huslejestigning:
Når renoveringen er afsluttet, forventes der en huslejestigning på 1,5-2 %.

Tidsplan:
Renoveringen af Silergården er opstartet i 2021 og forventes afsluttet i 2026.

Læs mere om renoveringen i Silergården

MOSERNE I BRØNDBY: 560 BOLIGER

Moserne er opført i 1962 og består af boligblokke på hver tre etager.

Moserne renoveres med:

 • Nyt tag
 • Nyt varmeanlæg og varmesystem
 • Reparation af facader
 • Isolering af gavle
 • Isolering af boliger mod kælder og loft
 • Udskiftning af vinduer
 • Udskiftning af vandrør og afløb
 • Nye tilgængelighedsboliger
 • Nye tagboliger
 • Etablering af boliger med haver
 • Sammenlægning af boliger
 • Nyt fælleshus
 • Opgradering af grønne områder
 • Etablering af nye P-pladser ved tilgængelighedsboligerne

Økonomi:
Renoveringen er anslået til at koste 703 mio. kr., og der gives støtte fra Landsbyggefonden.

Tidsplan:
Renoveringen af Moserne forventes at opstarte i 2023 og afsluttes i 2026.

Huslejestigning:
Når renoveringen er afsluttet, forventes der en huslejestigning på 18,5 %.

Se mere om renoveringen i Moserne

BYGGEORDBOG

Hvad betyder alle de begreber, der bliver brugt i en bygge- eller renoveringssag? Hvis du gerne vil blive klogere og blive klædt på til at deltage aktivt i processen, kan du få overblik og indblik her.