Gå til indhold

Skema A blev godkendt af beboerne i foråret 2022, og projektering af renoveringen er nu så småt gået i gang

Du kan gå direkte til en underside ved at klikke på Nyhedsbreve og beboerinformationer, Økonomi og proces, Hvad er en helhedsplan, Spørgsmål og svar eller Referater af byggeudvalgsmøder.

Den 4. april 2022 godkendte et stort flertal af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde, at der skulle igangsættes en helhedsplan for Tranemosegård afd. 12, Gillesager/Lindeager.

Skema A, som det hedder, var første skridt på vejen mod en realisering af projektet, der er godkendt af Tranemosegårds organisationsbestyrelse, Brøndby kommune og Landsbyggefonden, som alle bidrager med økonomisk støtte.

Med projektering menes en grundig planlægning af et bygge- eller anlægsprojekt. Det handler om at planlægge byggeriet, så alt forløber så problemfrit som muligt. Samtidig sikrer det, at der ikke opstår overraskelser undervejs.

På siderne i menuen til venstre (computer) eller i øverste højre hjørne (mobil) kan du holde dig opdateret om projektets status og få svar på dine spørgsmål om den igangværende helhedsplan.