Gå til indhold

 

Pixibog - helhedsplanen forklaret i pixiformat

Rambøll og byggeudvalget har udarbejdet en pixibog, der let og ligetil forklarer, hvad indholdet er i helhedsplanen - og hvordan det hele foregår.

Det er ikke alt fra Pixibogen, der i dag er en del af helhedsplanen, da nogle elementer er ændret efter ønske fra Landsbyggefonden.

Se pixibogen

Renoveringen i Gillesager/Lindeager

Arbejdet med at skabe en helhedsplan i Gillesager/Lindeager begyndte i 2009 og i et færdigt forlag til en helhedsplan, ligger til revision hos Landsbyggefonden. Du kan se de oprindelige ideer med helhedsplanen her.

Se forslaget til helhedsplanen

Renoveringsprojektet vil skabe sammenhæng

Helhedsplanens målsætning er at få det optimale ud af de givne rammer og skabe en bymæssig sammenhæng med naboafdelingerne bag Gillesager/Lindeager, som er af samme arkitektur, og til Rødovre Kommunes mulige udvikling af Rødovre Port.

Det er ambitionen at skabe et nyt udtryk for højhuset med en mere æstetisk facadeløsning bestående af nye karnapper og altaner. Det vil samtidig give mulighed for at få en bedre indretning indvendig med sammenhæng mellem altan/karnap, køkken og stue.

I etagehusene bliver vinduerne skiftet og facaderne isoleret. Dertil kommer et ønske om lydisolering af opgangene i afdelingen.

Bygherre

Afdelingsbestyrelsen har hele vejen sikret både stabilitet og sammenhæng i projektets udvikling.

Separator icon