Afstemning om helhedsplanen

Der er afstemning om at sende helhedsplanen for Gillesager/Lindeager til behandling i Landsbyggefonden ved et ekstraordinært beboermøde søndag den 15. april fra kl. 14.00 - 16.00  på Brøndbyøster Skole i Sal 3.

Se invitationen i stor størrelse

Pixibog - helhedsplanen forklaret i pixiformat

Rambøll og byggeudvalget har udarbejdet en pixibog, der let og ligetil forklarer, hvad indholdet er i helhedsplanen - og hvordan det hele foregår. 

Se pixibogen

Renoveringen i Gillesager/Lindeager

Arbejdet med at skabe en helhedsplan i Gillesager/Lindeager begyndte i 2009 og i 2014 lå der et færdigt forlag til en helhedsplan, som nu er under revision.

Se forslaget til helhedsplanen

Renoveringsprojektet vil skabe sammenhæng

Helhedsplanens målsætning er at få det optimale ud af de givne rammer og skabe en bymæssig sammenhæng med naboafdelingerne bag Gillesager/Lindeager, som er af samme arkitektur, og til Rødovre Kommunes mulige udvikling af Rødovre Port.

Det er ambitionen at skabe et nyt udtryk for højhuset med en mere æstetisk facadeløsning bestående af nye karnapper og altaner. Det vil samtidig give mulighed for at få en bedre indretning indvendig med sammenhæng mellem altan/karnap, køkken og stue.

I etagehusene bliver vinduerne skiftet og facaderne isoleret. Dertil kommer et ønske om lydisolering af opgangene i afdelingen.

Bygherre

Afdelingsbestyrelsen har hele vejen sikret både stabilitet og sammenhæng i projektets udvikling.