Hvad er en startpakke i biodiversitet?
Albertslund Boligselskab (AB), Vridsløselille Andelsboligforening (VA) og Tranemosegård har alle besluttet at give  boligafdelingerne mulighed for at få en startpakke. Den koster derfor ikke den enkelte afdeling noget. Pakken indeholder:

Et besøg af en professionel rådgiver. Rådgiveren kommer ud i boligafdelingen, spørger ind til jeres ønsker og undersøger mulighederne for mere biodiversitet i den natur, I allerede omgiver jer med
Rådgiveren laver en analyse og kommer med anbefalinger til, hvad der vil øge biodiversiteten i netop jeres område.
Jeres boligafdeling får en rapport med forslag til konkrete projekter, som I kan få anlagt via driften, fra en ekstern leverandør eller frivilligt af beboerne. Anlæggelsen betaler jeres afdeling selv for.

Derfor ønsker vi mere biodiversitet
Vi ønsker boligafdelinger med grønne områder, der summer af liv. Samtidig taler øget biodiversitet ind i vores bæredygtighedspolitik og FNs verdensmål 3 'Sundhed og trivsel', verdensmål 13 'Klimaindsats' og verdensmål 15 'Livet på land', som vi i BO-VEST særligt arbejder med.

Blomstereng i 4 Række
Boligafdelingen 4 Række ligger i Albertslund og består af 280 moderne rækkehuse. Efter en større renovering har afdelingens beboere valgt at slå et slag for biodiversiteten.


De nye grønne områder er anlagt som blomsterenge og giver plads til både sommerfugle, insekter og andet småkravl i 4 Række.

Søg startpakke
For at få adgang til en startpakke, skal I skrive til driftschef Flemming Kent von Wowern på fkv@bo-vest.dk

Separator icon