Formål 
BO-VESTs bæredygtighedspolitik sætter retning for en bæredygtig omstilling af administration og drift af boligorganisationerne. Bæredygtighedspolitikken er samtænkt med FN's
Verdensmål. Alle i BO-VEST har et ansvar for at bidrage til bæredygtighed gennem deres handlinger. BO-VEST arbejder derfor for at gøre ’FN's verdensmål til hverdagsmål’ hos både boligorganisationer, boligafdelinger, beboere og medarbejdere.Mål og implementering

Bæredygtighed er – for alle organisationer – en større transformationsproces, og en kompleks opgave. Bæredygtighedspolitikken
tager både udgangspunkt i alt det, som BO-VEST og de fire boligorganisationer allerede gør rigtig godt, og alt det, som vi sammen
kan udvikle. Implementeringsspor skal omsætte politikken i konkrete tiltag/projekter og til målbare resultater, så BO-VEST
fremadrettet kan evaluere fremgang på bæredygtighedsområdet.

Hver overskrift i politikken beskriver et indsatsområde med flere målsætninger tilknyttet. Til hvert indsatsområde er der knyttet
de verdensmål, som målsætningerne særligt forventes at bidrage til. I praksis er verdensmålene indbyrdes forbundne og påvirker hinanden. 

Læs hele BO-VESTs politik for bæredygtighed

Separator icon