Mange har savnet dem, men nu åbner de: Beboerlokalerne kan igen tage imod beboere, deres venner og familier.

Den 15. juni kom der yderligere tilføjelser til det ændrede forsamlingsforbud. Det er derfor nu tilladt at samles mere end 50 personer, hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned. Det betyder at beboerlokalerne nu har mulighed for at åbne for afdelingsmøder såvel som private fester igen.

Vi gennemgår herunder hvilke andre forholdsregler, der skal tages, for at vi igen kan tage beboerlokalerne i brug.

Afdelingsmøder

Det er nu tilladt at holde arrangementer med mere end 50 deltagere, hvis deltagerne i det væsentligste sidder ned, og lokalet er stort nok til, at der er mindst 2 m2 per deltager. Det betyder at der igen kan afholdes afdelingsmøder i beboerlokalerne, hvis blot beboerne sidder ned under mødet, og der er plads nok mellem dem.

Private fester

Det er også tilladt at afholde private fester i beboerlokaler, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen. Festen må ikke være offentligt tilgængelig. Der må således kun være adgang til beboerlokalet, fælleshuset m.m. for personer, der deltager i arrangementet. Som ved andre arrangementer skal deltagerne ved festen i det væsentligste sidde ned. Festen må godt fortsætte efter klokken 24.

For både afdelingsmøder og private fester gælder følgende:
I BO-VEST anbefaler vi, at beboerlokaler m.m. først tages i brug, når det lokalt er sikret, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne og afstand kan overholdes

Hvem har ansvaret?

Det er afdelingsbestyrelsens opgave at sørge for at eventuelle frivillige beboeraktiviteter, fester m.m. i boligafdelingen og dens dertil egnede lokaler overholder myndighedernes retningslinjer.

Det betyder, at afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at reglerne kan overholdes, mens de ansvarlige for den enkelte aktivitet eller fest, skal sørge for at reglerne bliver overholdt. Det gælder uanset typen af aktivitet.