Kirsten Mogensen fra AB Nord, formand i AB’s organisationsbestyrelse, og næstformand i BO-VESTs bestyrelse: ”Man bliver nødt til at gøre det her”

”Først tænkte jeg ’det var sgu da pisse ærgerligt’ hvis jeg må sige det sådan. Men jeg forstår det også godt.

Man bliver nødt til at gøre det her, for hvis vi alle kommer for hurtigt i gang, kan det hele blive forgæves. Jeg har fuld forståelse for, at man tager denne beslutning.

Vi har aflyst beboermøde og afdelingsbestyrelsesmøde i AB Nord, i AB’s organisationsbestyrelse har vi holdt mødet som e-mailhøring, og i BO-VEST bestyrelsen har vi holdt videomøde over Teams.

Jeg glæder mig til at kunne samles til møder igen. Jeg synes at det at sidde overfor hinanden, aflæse folks ansigter, og have en debat – det gør altså meget.

Jeg synes at man også fra BO-VESTs side gør alt man kan, for at tingene virker, også i beboerdemokratiet. Det er ikke sådan at man i BO-VEST bare putter sig. Man gør hvad man kan for at få tingene til at køre. Og jeg synes BO-VEST er rigtigt god til at informere om beslutningerne.

Selvfølgelig kan man godt se, at græsplænerne ikke er så velklippede, som de er normalt. Men det er jo klart, når kun halvdelen af personalet er der. Jeg oplever heller ikke utilfredshed med det. Det har beboerne fuld forståelse for.”

Preben Kure fra Toften: ”Hvorfor er det ikke forsvarligt at åbne et ejendomskontor?”
”Jeg synes, det er vigtigt, at ejendomsfunktionærer kommer ud, skaber værdi, og virker som serviceorgan for de beboere, som betaler deres løn. At BO-VEST stadig skal være lukket ned, er overkill i min verden. Især i denne situation, hvor man er begyndt på Fase 2 i resten af samfundet.

De mest udsatte er beboere på plejehjem og plejecentre. De mest udsatte er ikke beboere i en boligafdeling.

Jeg mener sagtens BO-VEST-medarbejdere kan passe deres arbejde, hvis bare de tager de samme forholdsregler som alle andre. Jeg savner argumentet for, at BO-VESTs medarbejdere har et særligt beskyttelsesbehov i forhold til andre i Danmark, og at man derfor fastholder nedlukningen. Og det i en situation, hvor medarbejderne for eksempel kan gå til frisør, tandlæge, og lignende i fritiden, men stadig skal halvvejs isoleres i arbejdstiden

Det hæmmer kommunikationen. Det er svært at kommunikere, når man ikke kan mødes. Jeg vil helst løse tingene face to face i stedet for at skrive og ringe, og få halve svar.

Jeg kunne da helt klart tænke mig, at man fulgte den genåbning af samfundet, der er andre steder, og ikke forsætter den rigide nedlukning.

Hvis man mener, det er forsvarligt at åbne detailhandlen, hvorfor er det så ikke forsvarligt at åbne et ejendomskontor? Folk opfører sig fornuftigt i virkeligheden, det vil de også gøre, når de tropper op hos BO-VEST. Det er ikke fordi beboerne kommer og kaster sig om halsen og kysser ejendomsfunktionærerne. De opfører sig som man skal.”

Ulrik Brock Hoffmeyer, administrerende direktør i BO-VEST: ”Derfor genåbner vi ikke endnu”

”Der er tre ben i beslutningen om at medarbejderne fortsat skal arbejde hjemme eller i teams på ejendomskontorerne.

Det ene ben handler om, at vi ikke skal blive smittet, og at vi overholder Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynets vejledninger.

Det andet ben handler om at opretholde driften. Hvis en på det ene hold bliver syg med corona, vil de på holdet skulle blive hjemme. Er hele ejendomskontoret på arbejde, mens den smittede er der, så har vi ikke nogen til at passe afdelingerne. Så det er ud fra et behov for driftsopretholdelse.

Det tredje ben handler om hensynet til beboerne. Vi skal undgå en situation, hvor en medarbejder uforvarende kommer til at smitte en beboer. Blandt BO-VESTs beboere er der en overrepræsentation af f.eks. ældre og folk med kroniske sygdomme. Vi skal opretholde driften, og sikre os, at vi ikke bringer smitte videre og smitter beboerne.

Medarbejderne er ikke sendt hjem. De arbejder bare i hold, for ejendomskontorernes vedkommende. Og mange af os arbejder jo hjemmefra på fuld kraft.”