Flere og flere dele af samfundet er på vej tilbage til normalen, så hvorfor er BO-VEST stadig lukket for personlig betjening? Det spørgsmål har nogle måske stillet sig selv, siden BO-VEST i weekenden meldte ud, at der fortsat holdes lukket. Det vil sige: Administrationen og boligsociale kontorer er lukket for personlig betjening, og medarbejderne arbejder hjemmefra. På ejendomskontoret arbejdes der i hold, så kun halvdelen af mandskabet er på arbejde ad gangen.
Medarbejdere, der havde håbet at komme i gang med en normal arbejdsdag, må vente endnu. Beboere og beboerdemokrater, der havde håbet på normale tilstande med møder og normal service fra ejendomskontorerne, må vente endnu.
Men det valg, BO-VEST har truffet, er på baggrund af anbefalinger og vejledninger, lyder det fra BO-VESTs administrerende direktør, Ulrik Brock Hoffmeyer, der fortæller at der er tre ben i beslutningen om fortsat at arbejde hjemme eller i teams.

Vi skal følge vejledninger og anbefalinger

”Det ene ben handler om, at vi ikke skal blive smittet, og at vi overholder Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynets vejledninger,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer, og henviser til, at anbefalingerne lyder, at dem der er nødt til at møde på arbejde, nu skal gøre det, men dem der kan arbejde hjemme, fortsat bør gøre det.

Vi skal opretholde driften
”Det andet ben handler om at opretholde driften,” siger den administrerende direktør.
På ejendomskontorerne er de ansatte stadig i gang. Men de arbejder i to teams i hver afdeling, som skiftes til at møde ind en uge ad gangen. Og det betyder at et helt ejendomskontor næppe bliver sat ud af spillet på grund af corona.

”Hvis en på det ene hold bliver syg med corona, vil de på holdet skulle blive hjemme. Er hele ejendomskontoret på arbejde, mens den smittede er der, så har vi ikke nogen til at passe afdelingerne. Så det er ud fra et behov for driftsopretholdelse,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.
Vi skal undgå at smitte beboere

”Det tredje ben handler om hensynet til beboerne,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.
For blandt BO-VESTs beboere er der en klar overrepræsentation af ældre og grupper som folk med kroniske sygdomme, i forhold til resten af samfundet. Derudover er smittetrykket på Vestegnen og København blandt de højeste i landet. Ulrik Brock Hoffmeyer og BO-VEST vil meget gerne vil undgå en situation, hvor en medarbejder smitter en beboer.

Derfor er beboerservice i afdelingerne skåret ned til det, der ikke kan vente.

Savner hverdagen.
Ulrik Brock Hoffmeyer fortæller, at ledelsen holder nøje øje med udviklingen, vejledninger og anbefalinger. Og så bliver der lige så stille forberedt og drøftet den dag, medarbejderne igen sidder i administrationen, på de boligsociale kontorer, og på ejendomskontorerne, hvor de kan tage imod beboere og beboerdemokrater. Den dag glæder Ulrik Brock Hoffmeyer sig til.
”Det vi alle sammen giver mest afkald på, det er at ses med kolleger og møde beboere. Det er den kontakt, som de fleste har glæde og gavn af, og trives på grund af. Lige så meget som jeg er imponeret og glad over at vi har formået at lave om på den måde vi arbejder på, lige så meget savner jeg jo hverdagen,” afslutter han.