Lige inden årsskiftet fik samarbejdspartnerne i Greve Nord Projektet den gode nyhed, at Landsbyggefonden forsat ønsker at støtte den boligsociale indsats i Greve Nord.
Derfor forlænges Greve Nord Projektet, og aktiviteterne kan forsætte indtil august 2021. Projektet udfører bl.a. job- og uddannelsesvejledning, forældrekurser, ungdomsindsats og afholder sociale og kulturelle arrangementer, der styrker det gode naboskab i bydelen.

Glad borgmester

Greves Borgmester, Pernille Beckmann, glæder sig over forlængelsen. Hun forklarer, at Greve Nord Projektets lokale placering og kontakt med områdets beboere betyder, at kommunen og projektet sammen kan nå ud til og støtte flere af de borgere, som af forskellige årsager ikke bruger eller kender kommunens eksisterende tilbud. 

”Greve Nord Projektet betyder, at vi har tæt kontakt til nogle af de beboere som har vanskeligst ved at klare sig. Derfor er jeg glad for, at projektet nu er blevet forlænget”, siger borgmesteren.

Fælles forpligtelse 

Greve Nord Projektet omfatter boligområderne Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen. Den første helhedsplan blev startet i 2008, som et intensivt løft af bydelen. 

”Siden Greve Nord Projektet startede, er der sket en markant positiv udvikling i området og for beboerne. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Der er stadig udfordringer med fx kriminalitet og hos dele af beboerne, som vi alle skal se alvorligt på. Udviklingen er resultatet af effektive samarbejder på tværs af boligorganisationer, beboerne, Greve Kommune, politiet m.fl. De samarbejder skal gerne kunne fortsætte, uanset om der er en helhedsplan eller ej. Derfor er det vigtigt, at vi bruger de næste år på at forpligte os selv og hinanden til den fremtidige indsats,” siger Ulrik Brock-Hoffmeyer, der er medlem af Greve Nord Projektets bestyrelse og direktør for BO-VEST.