Tirsdag 20. august er det sidste frist for at komme med forslag til, hvad og hvem, der skal have Bo-Vitas Aktivitetspris.

Bo-Vita uddeler igen i år Aktivitetsprisen, der belønner gode aktiviteter, der på eksemplarisk vis har styrket beboerdemokratiet og især bidraget til at unge bliver aktive eller som har højnet kulturen i bredeste forstand til glæde for beboerne og gavnet fællesskabet i afdelingen eksempelvis med temaaftener, beboerklubber, fællesspisning, loppemarkeder og andet. Alt tæller som giver et godt nabodemokratisk fællesskab!

Der uddeles både en første- og en andenpris. Førsteprisen er på 10.000 kr. og andenprisen er på 5.000 kr.

Send dit kandidat-forslag senest tirsdag 20. august til organisationsbestyrelsesmedlem Bente Fredhof på mail: befredh@gmail.com med en kort beskrivelse af, hvorfor det er værdifuldt for afdelingen, beboerne eller de unge i Bo-Vita.

Når alle forslagene er i hus, udvælger organisationsbestyrelsens dommerkomiteen hvad og hvem, der skal være vindere af Bo-Vitas Aktivitetspris 2019.

Dommerkomiteen består af næstformand Marianne Jørgensen og bestyrelsesmedlemmerne Bente Fredhof og Jørgen Etwil samt suppleant Flemming Georg.

Aktivitetsprisen uddeles på Bo-Vitas sommermøde fredag 13. september. Og traditionen tro bliver årets Den Gyldne Kost også uddelt ved samme lejlighed. Den gives til en eller flere ejendomsfunktionærer, som har gjort en stor indsats for at holde deres boligafdeling ren og pæn.