Forhandling må fortsætte efter renoveringsprojektet i 4 Nord og 4 Syd har modtaget tilbud fra entreprenørerne. De indledende tilbud og forhandling med Landsbyggefonden giver hverken mulighed for den traditionelle renovering eller elementrenoveringerne inden for huslejerammen. Derfor følger der nu endnu en forhandlingsrunde for at finde yderligere besparelser og en bedre prissætning for projektet.

Udfordringen om den videre forhandling blev modtaget fint af de fremmødt beboere, lyder det fra både bestyrelserne og projektledelsen, der var til stede.

"Vi har fået et indledende tilbud, hvor det bliver svært at gennemføre elementrenoveringen. Vi forsøger at justere projektet, så det kan ligge inden for rammen af husleje, men lige nu ser det svært ud. Derfor forbereder vi os på en renoveringsløsning," siger seniorprojektleder Peter Føhrby Nybom.

Beboerne blev orienteret til informationsmødet i Musikhuset onsdag 26. juni. Her var projektledelsen samt bestyrelserne fra de to afdelinger til stede.

Forhandlinger og besparelser

Afdelingerne stemte ja til den maksimale huslejestigning på 1.100 kr. pr. kvadratmeter pr. år. tilbage i marts i år.

"Jeg håber, at den vindende entreprenør og byggeledelsen kan komme frem til en pris, der ligger inden for den godkendte ramme, så vi kan gennemføre elementrenoveringen. Ikke kun fordi vi så får lækre boliger, men også et bedre indeklima og besparelser på energiforbruget. Det vil være boliger, der kan tiltrække ressourcestærke beboere," sagde Lise Kaadach, afdelingsformand i VA 4 Nord efter afstemningen.

Elementrenovering er stadig mulig og nødvendigt for de historisk mange opdelte boliger, som afdelingerne håber på. Det kræver en fortsat forhandling og besparelser på indretningsmuligheder, tilvalg og ovenlysvinduer.

I stedet for elementrenovering er der forhandling om traditionel renovering med udskiftning af tage, som ifølge projektledelsen er en renoveringsløsning, der er det bedste alternativ til nye huse.
Omfanget af nødvendige justeringer i forhold til de videre forhandlinger med entreprenører forventer projektledelsen er klar umiddelbart efter sommerferien.

Opdelte boliger hitter

I alt 48 gårdhuse i de to afdelinger står til at blive lavet om til 72 opdelte boliger. Det vil sige to gårdhuse bliver til tre mindre boliger.

"Der er stor interesse for især de opdelte boliger," siger Peter Føhrby Nybom.

Bestyrelsen i de to afdelinger har sendt et spørgeskema rundt for at undersøge interessen for opdelte boliger.

"100 beboere har meldt tilbage at de har interesse for at flytte i noget mindre. Det svarer til 25 procent af dem, der bor i området."

Økonomien i helhedsplanen er upåvirket af merudgiften til de opdelte boliger. Merudgiften er skemalagt separat i Landsbyggefonden og skal senere godkendes i Kommunen som en særskilt sag i de store helhedsplaner.

Herefter fremlægges det nye tilbud for beboerne, der både skal stemme om skema B samt antallet og placeringen af de opdelte boliger.