Beboerne skal senere tage stilling til, om renoveringen skal gennemføres som en ’traditionel renovering’, hvor alt undtaget ydervægge og taget renoveres, eller i form af en ’elementrenovering’, - en total renovering hvor husene fjernes helt ned til soklen og energiforholdene bliver endnu bedre end ved den traditionelle renovering. 

Klar til elementrenovering
I VA 4 Syd er formand Lena Kujahn meget fortrøstningsfuld forud for renoveringen. Ifølge hende, ønsker mange beboere elementrenoveringen, hvis den kan holdes inden for de 1.100 kr. 

”Jeg hører mange sige, at når det nu skal være, så kan vi lige så godt tage elementrenoveringen,” siger Lena Kujahn. ”Jeg mener, vi er klar til at beslutte os for elementrenoveringen, med mindre det overstiger det loft, vi netop har vedtaget”.

Bedre indeklima
Også i VA 4 Nord er der glæde over beboermøderne og udsigten til den kommende renovering. 

”Jeg håber, at den vindende entreprenør og byggeledelsen kan komme frem til en pris, der ligger inden for den godkendte ramme, så vi kan gennemføre elementrenoveringen. Ikke kun fordi vi så får lækre boliger, men også et bedre indeklima og besparelser på energiforbruget. Det vil være boliger, der kan tiltrække ressourcestærke beboere,” siger Lise Kaadach, afdelingsformand i VA 4 Nord. 

Det forventes, at renoveringen indledes i Duens Kvarter og afsluttes i Hjulets Kvarter. Renoveringen af de 505 gårdhuse i VA 4 Nord og VA 4 Syd skal efter planen være afsluttet i første kvartal 2023.