1. Bank på og byd velkommen 

Det er en god idé at have information om afdelingen med under armen, aflevere en velkomst blomst, eller give en rundtur i afdelingen. Det vigtigste er, at I hilser på, og fortæller de nye beboere lidt om afdelingens faciliteter, beboerdemokratiet og beboeraktiviteter. Sørg for at velkomsten bliver en venlig introduktion til boligområdet og afdelingens beboere, og ikke en gennemgang af afdelingens ordensregler.

2. Lav en rundtur i afdelingen

Tilbyd alle nye beboere en rundtur i afdelingen, hvor I for eksempel gennemgår afdelingens faciliteter. I må gerne fortælle et par anekdoter fra afdelingen eller give fifs til, hvor man kan købe den bedste pizza i området.

3. Nedsæt en 'velkomstgruppe' 

Velkomstgruppen har ansvar for at byde nye beboere velkommen, så det ikke kun er afdelingsbestyrelsens opgave. Inddrag gerne ejendomskontoret og tal med dem om, hvilke informationer de giver nye beboere. På den måde kan I koordinerer, hvem der fortæller hvad.

4. Få de nye med i fællesskabet

Når vi er nye, har de fleste af os brug for et lille skub for at komme afsted til sommerfesten, afdelingsmødet eller ned i billardklubben. Ved at banke på og invitere de nye beboere med, styrker du deres følelse af at høre til i afdelingen. De færreste af os opsøger uopfordret nye fællesskaber.

5. Vær nysgerrig

Når nye beboere dukker op til deres første beboerarrangement, er det en god idé at hilse på. Du kan spørge ind til, om de er faldet godt til, og om de har nogle spørgsmål eller behov for hjælp. Nye beboere vil sikkert have mere lyst til at komme igen, hvis de er blevet taget godt imod første gang.

'Læs mere i ABC's velkomstfolder Den gode velkomst – en verden til forskel'