Gennem 15 år har beboersammensætningen været under forandring i Askerød. Der er sket en ændring i familiestørrelser, aldersfordelingen er ændret og gennemsnitsindkomsten er steget markant. Forandringerne har været godt hjulpet på vej af, at det gennem mange år har været et krav – via en såkaldt anvisningsaftale - at boligsøgende skal være i beskæftigelse eller uddannelse for at få en bolig i Askerød. I dag er Askerød derfor karakteriseret ved, at der er en langt mere varieret beboersammensætning end tidligere.

Derfor synes Vinie Hansen, formand i VA og BO-VEST, at det er ærgerligt, at Greve Kommune i efteråret 2018 valgte at opsige anvisningsaftalen mellem kommunen og BO-VEST.

”Kriterierne for hvem der kan få en bolig i Askerød har haft en positiv afsmitning på udviklingen, så boligområdet i dag ikke er på den såkaldte ’ghettoliste’. Formålet med anvisningsaftalen med kommunen var netop at sikre en mere blandet sammensætning af beboere. Det er lykkedes, og det har givet området et løft,” siger Vinie Hansen, formand i VA og BO-VEST.

Udlejningsaftale skal fastholde positive tendenser

Udover de beboere der er flyttet til området, er der også sket en stor ændring i fastholdelsen af beboere. Antallet af beboere der flytter fra boligområdet, er faldet drastisk, hvilket er et rigtig godt tegn. I 2010 var der fraflytninger i 21 pct. af lejemålene set over et år. Det tal er reduceret til 8 pct. i 2017. Faldet i fraflytninger viser, at det i højere grad lykkes at fastholde beboerne i boligområdet, og at beboerne er mere tilfredse med at bo i området. 

BO-VEST og VA ønsker at fastholde den positive udvikling i Askerød. Derfor blev der hurtigt iværksat forhandlinger med Greve Kommune om særlige kriterier for udlejning af boliger i Askerød. Som en væsentlig del af de særlige kriterier skal man, som man skulle med den tidligere aftale med kommunen, være i beskæftigelse eller uddannelse for at komme i betragtning til en bolig i Askerød.

”I VA synes vi, at den positive udvikling i Askerød skal bevares. Med den nye aftale tager vi et solidt skridt i retning af helt at kunne undlade at have særlige kriterier for udlejning, hvilket er et sundhedstegn for enhver boligafdeling,” siger Vinie Hansen.

Sidst i januar godkendte kommunalbestyrelsen i Greve Kommune den nye aftale om særlige udlejningskriterier. Det betyder, at udlejningen af boliger stort set fortsætter som hidtil. Nu er det blot ikke længere kommunen men BO-VEST, der står for at leje boligerne ud. Det betyder, at 10 pct. af boligerne i Askerød lejes ud på almindelige vilkår til personer på ventelisten hos VA, mens de resterende udlejes til dem på VAs venteliste, der opfylder de særlige kriterier.

Hvis du er interesseret i en bolig i Askerød, så kan du skrive dig op til en bolig her.

Læs mere om de særlige kriterier for udlejning i Askerød her.

Se Lorrys indslag om Askerød fra den 27-02-19.