Beboerdemokratiet i de berørte afdelinger – T13, PAB afd. 8 og Rheumpark – har på baggrund af de tekniske muligheder, økonomiske overslag og huslejemæssige konsekvenser besluttet, at den eneste forsvarlige løsning på PCB-problemerne i højhusene er at rive husene ned. Beboerne i de berørte boligafdelinger har vedtaget dette på deres afdelingsmøder.

Nu har kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune godkendt en lokalplan, der muliggør denne beslutning. Næste skridt frem mod selve nedrivningen er, at økonomien for nedrivningen skal godkendes i Brøndby kommune og Landsbyggefonden. Dette er standardprocedure, når almene boligselskaber skal renovere eller i dette tilfælde nedrive. Herefter skal nedrivningen godkendes i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Vi følger derfor den gældende tidsplan og regner fortsat med, at nedrivningen af det første højhus går i gang i maj 2019.

Ikke korrekt i dagens medier

Medierne har i dag (3. maj 2018) bragt en del historier, hvor ikke alle fakta er korrekt gengivet.

Tidsplanen er stadig gældende, og nedrivningen går stadig efter planen i gang i maj 2019.

Det er stadig boligselskaberne, som sørger for genhusning – og altså ikke kommunen, som det kan tolkes af tv-indslag.

Kommunen har ikke truffet beslutning om nedrivning, da boligselskaberne ikke kunne finde en egnet løsning. Kommunen har – efter boligselskabernes ønske – vedtaget en lokalplan, som muliggør nedrivning.

Ingen lejligheder med farlige koncentrationer af PCB er blevet udlejet på midlertidige lejekontrakter.