Frivillighed skaber større trivsel

Bedre naboskab og trivsel hos beboerne er hjørnestenene i årets beboerkusus for 18 beboere i Tranemosegård. 

Beboerne var særligt udvalgt til at deltage i kurset med det formål, at beboerne kan komme tilbage til deres afdelinger og inspirere deres naboer. 

Det fortæller formand for Tranemosegård Dorthe Larsen. 

"Jeg oplever, at folk tager input med hjem til deres afdeling, og at de er meget interesseret, selvom det er svære emner, vi tager op,” fortæller Dorthe Larsen.

Programmet for dagen bestod af blandt andet tekniske oplæg om lokalplaner og tilgængelighed i boliger, men også frivillighed var på programmet. Netop emnet om frivillighed kunne kursisterne relatere til, fordi flere af dem i forvejen er frivillige i enten deres boligområde, Røde Kors eller Natteravnene.

Byd nye beboere velkommen

Frivillighed er et vigtigt element i at skabe bedre naboskab og større trivsel i boligområdet. Det er budskabet fra de to undervisere sekretariatsleder i Albertslund Boligsociale Center Trine Sander Pedersen og chefkonsulent i BO-VEST Mai Green Petersen.

"Der er forskellige måder at få flere fællesskaber på - man kan starte med at byde nye velkommen. Det kan være nye i bestyrelsen, nye beboere eller nye i en aktivitet," siger Trine Sander Pedersen.

Hør mere om den gode velkomst i videoen, hvor de to undervisere har samlet fire tips og pointer om frivillighed.

 

 

 

 

 

 

Læs også deres folder om den gode velkomst

 

Ghettoproblematikken under lup i Belgien

Ordet "ghetto" fylder i debatten om almene boliger i Danmark, og denne problematik var også på dagsordenen sidste måned under Bo-Vitas studietur til Bruxelles i Belgien. 

Bo-Vitas organisationsbestyrelse fik mulighed for at besøge bydelen Molenbeek, der er et belastet bydel i Belgien. Området blev især kendt i 2015 efter terrorangrebene i Paris, hvor flere af terroristerne havde bopælsadresse eller forbindelse til bydelen.

På trods af det lidt blakede ry oplevede organisationsbestyrelsesmedlem Sheku Amadu Jalloh som mangfoldigt og mere trygt end forventet. Nogle udfordringer ved den belgiske samfundsmodel kom dog til syne for ham. 

"Deres allerstørste problem er deres demokrati. Det tager alt alt for lang tid at få noget gennemført," siger Jalloh om Belgiens decentrale styre.

Det skaber en udfordring for boligområderne, fordi der er endnu flere beslutningstagere end i Danmark, og en stor del af økonomien skal findes hos både regionen, de mange kommuner og private investorer.

Hurtigere proces i Danmark

Bestyrelsen fik også mulighed for at hilse på Molenbeeks borgmester. På trods af bestyrelsen gode indtryk af området, lagde borgmesteren vægt på, at området har store problemer med beboersammensætning og arbejdsløshed.

Besøget fik ghettoproblematikken til at skrumpe en lille smule for Bo-Vitas bestyrelse. Boligerne i Danmark er trods alt i en bedre kvalitet og standard, og så går beslutningsprocessen trods alt en del hurtigere i både kommunerne og Landsbyggefonden, er konklusionen efter besøget.

 

Tid til at dele

Til VA’s konference var FN’s 17 verdensmål på programmet. Povl Markussen fra Agenda Center Albertslund konkretiserede verdensmålene gennem delefællesskaber.

Delefællesskaber dækker over mange forskellige tiltag, der skal reducere det samlede ressourceforbrug i en boligafdeling. Det kan for eksempel være at bytte tøj med hinanden, dele værktøj sammen eller dyrke fælles grøntsager. 

Ti konferencen arbejdede 48 demokrater og frivillige i VA med at gøre verdensmålene mere konkrete og komme med deres bud på delefællesskaber i boligafdelingen.

Deltagerne var glade for at drøfte verdensmålene og blev inspirerede til at arbejde videre med dem.

"Skal vi ikke holde et foreningsmøde i VA om verdensmålene, hvor vi kan tale om, hvordan vi i VA implementerer de 17 mål eller prioriterer mellem dem,” bød  Sif Enevold ind med, som er afdelingsbestyrelsesmedlem i Hyldespjældet.

Det og meget andet vil organisationsbestyrelsen samle op på i efteråret. Herefter vil de komme med forslag til, hvordan de skal arbejde videre med dem.