Nedrivning er en stor beslutning

Nedrivning af boliger ned er ikke noget, der sker hver dag, og processen op til afstemningen i Tranemosegård har været præget af stor åbenhed, inddragelse og information.

Dorte Larsen, formand for Tranemosegård fortæller:

”Det har for beboerne været en stor beslutning at tage – at rive vores højhus Tranumparken 1 ned. Mange informationer er kommet ind af postkasserne og informationsmøder med oplysninger, spørgsmål og svar har været hverdag. Tak til alle, der har deltaget i beboerdemokratiet. Vi ved, at det var en trist men nødvendig beslutning at rive ned.

Tranemosegård har taget beboernes ønsker om genhusning alvorligt og har allerede genhuset 2/3-dele af familierne. Og jeg håber, at vi også snarest får de sidste familier på plads. Jeg ønsker for dem, at de får en god fremtid i deres nye hjem”.

Genhusning af beboerne

Beboerne i Tranemosegårds højhus i Brøndby Strand skal genhuses i forbindelse med nedrivningen, hvilket er et enormt arbejde, da det er vigtigt for Tranemosegårds bestyrelse, at alle beboernes ønsker bliver hørt.

3 boligorganisationer har stemt for nedrivning

Der er nu 3 boligorganisationer, der bakker op om nedrivning. Postfunktionærernes Andelsboligforening og Brøndby Almennyttige Boligselskab har også stemt for en indstilling til nedrivning. Beboerdemokratiets afstemninger er første godkendelse frem imod en nedrivning.

Der skal stadig en lang række kommunale og statslige godkendelser til, før de fem højhuse kan rives ned, men det forventes, at nedrivningen af det første højhus først begynder i slutningen af 2018.