Et smil og et simpelt hej kan gøre en forskel. Sådan lyder budskabet fra Bo-Vitas tryghedsteam, der lige nu kører kampagnen ”Smil og sig hej til din nye nabo”. For når man hilser på hinanden, tager man det første skridt til at opbygge et godt naboskab.

-Vores boligafdelinger skal være et rart og trygt sted at bo, og en væsentlig del af tryghed og trivsel er et godt naboskab, fortæller Bo-Vitas tryghedschef, Eskild Dahl Pedersen.

-Vi håber vi kan skabe en ny smile-hej kultur i boligafdelingerne, hvor det bliver naturligt for folk at tage kontakt til sin nabo og møde flere naboer f.eks. ved at blive frivillige eller gå ind i det beboerdemokratiske arbejde og få indflydelse. Det handler først og fremmest om, at lære hinanden at kende og skabe tillid og respekt. Det er nemlig afgørende for et godt naboskab at turde tage kontakt med hinanden. Gode relationer opstår ikke automatisk.

Tolerancen stiger når vi kender hinanden

Bo-Vitas tryghedskonsulent Søren Wiborg tilføjer, at et godt naboskab ikke behøver at være ensbetydende med, at man sidder lårene af hinanden, men den gensidige forståelse og respekt er større, jo bedre, vi kender hinanden.

-Hvis naboen spiller høj musik, bliver det nemmere at ringe på og bede ham/hende skrue ned for lyden, når man kender hinanden. Det er også lettere at bære over med underboens grædende spædbarn, hvis vi ved at årsagen er kolik, som trods alt holder op igen efter en tid, siger Søren Wiborg.

Kampagnen omfatter 100 opslag, der er hængt op på opslagstavlerne i Bo-Vitas boligafdelinger over hele København. På opslagene opfordres beboerne til at sende et smil og et hej til den nye nabo og fortælle om afdelingen og de tilbud, den har og dens aktiviteter.

På opslaget kan beboerne læse, at i Bo-Vitas boligafdelinger bor vi sammen, som dem vi er, med alle vores forskelligheder. Vi kan være unge, ældre, enlige, familier, med dansk eller ikke-dansk baggrund, arbejdsløs eller i job. Det giver mange kompetencer, kulturer, højtider, vaner, traditioner og sprog. Boligområdet skal være en tryg ramme om mangfoldigheden. En vigtig del af trygheden er, at vi kender vores nabo og føler, at vi hører til.

Den gode stemning skaber vi sammen

-Kort fortalt er hovedbudskabet i kampagnen, at vi skal huske, at vi alle har et medansvar for det gode liv, godt naboskab og tryghed i vores boligområde. De fleste kender udtrykket; den korteste vej mellem to mennesker er et smil. Det er derfor en god ide at sige hej og byde velkommen til din nye nabo med et smil, siger Eskild Dahl Pedersen og Søren Wiborg.

 På opslagene kan man finde 5 gode råd til, hvad man skal sige og gøre, når man møder sin nabo. Udover at smile og sige hej er det også en god ide at tilbyde sin hjælp og at løse små problemer inden de vokser sig store.

Udover at henvende sig til beboerne skal kampagnen også sikre at de mennesker, der er flyttet fra Mjølnerparken i forbindelse med gennemførslen af den fysiske Helhedsplan og Ghettopakken, får en god og tryg genhusning i en af Bo-Vitas andre boligafdelinger.

-Vi hjælper beboerne, der flytter til en anden afdeling, som har brug for støtte til at falde godt på plads og få en introduktion til afdelingens husorden, ejendomskontor og afdelingsbestyrelsen, siger tryghedschef Eskild Dahl Pedersen.

I løbet af vinterhalvåret vil tryghedsteamets tre medlemmer Eskild Dahl Pedersen, Søren Wiborg og Torben Randrup mødes med alle afdelingsbestyrelser i Bo-Vita for at sikre, at trivslen er god, og for en generel snak.

Kampagnen ”Smil og sig hej til din nye nabo” kører i det næste års tid.