Baba betyder far på arabisk og tyrkisk. Baba er også navnet på en forening og et samarbejde mellem Københavns Kommune, Fritidscenter Ydre Valby, Bo-Vitas afdelinger i Valby og Fonden for Socialt Ansvar, som har flere indsatser andre steder i København bl.a. i Valby.

Baba-projektet skal få fædre til at tage større del i børneopdragelsen for derigennem at forbygge at børn og unge i udsatte boligområder skal havne i ballade. Projektet indebærer samtidigt at der også sker en forandring hos fædrene og deres familier som gør dem i stand til at inspirere andre fædre til at deltage mere i deres børns liv.

Mere viden om børns udvikling og behov

Ti fædre i Valby, der har gennemført et baba-læringsforløb og er blevet mere nærværende i deres børns liv og rollemodeller for andre fædre, er her i sommer blevet hædret for deres indsats.

Fædrene, hvoraf syv bor i Bo-Vitas boligafdelinger Lukretiavej og Akacieparken, har været igennem en række dialogmøder med sundhedsplejersker, skoleledere og daginstitutionsledere samt et weekendophold på højskole, hvor de fik redskaber til at tale med andre fædre med minoritetsbaggrund om børneopdragelse.

Igennem læringsforløbet har fædrene snakket om børns behov i alle aldre, mødt repræsentanter for systemet, arbejdet med egen faderrolle og gjort sig erfaringer omkring hvordan man engagerer andre fædre. Fædrene har også ført udviklingsdagbog med en plan for hvad hver enkelt deltager helt konkret kan gøre for at skabe positive forandringer i sin egen familie.

Diplomoverrækkelse på Rådhuset

Som afslutning på forløbet fik fædrene fra Valby Baba-gruppen sammen med to andre Baba-hold fra Nørrebro og Brønshøj onsdag 26. juni overrakt diplom for deres deltagelse i læringsforløbet af overborgmester Frank Jensen ved en ceremoni på Københavns Rådhus.

Thit Aaris-Høeg, administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar, holdt tale for Baba-fædrene og ønskede dem tillykke med diplomet. Koordinatorerne, som lokalt har stået for indsatsen, deriblandt Bo-Vitas sociale team, blev også takket for deres store arbejde.

-Det er en dejlig anerkendelse at få og vi er meget glade og stolte over, at overborgmesteren delte diplomerne ud til fædrene. Den hæder betyder rigtig meget for os, siger Bo-Vitas sociale koordinator Mohammed Sobhie, der er primus motor i baba-gruppen.

-Nu fortsætter fædrene med at gøre en forskel for andre fædre, og ikke mindst for deres børn. Håbet er at få flere fædre med i Baba-gruppen, så læringen kan brede sig, fordi de børn som har en deltagende far og et trygt hjem står stærkt i forhold til skole, uddannelse og job. Baba er med til at sikre, at alle børn i udsatte boligområder får de bedst tænkelige vilkår for at klare sig godt i livet og samtidig har Baba den effekt at projektet også styrker netværk og fællesskabet i boligområderne, siger Mohammed Sobhie.

 

Fakta om Baba

Baba-projektet blev etableret tilbage i 2013 og er i dag en landsdækkende indsats i lighed med Bydelsmødre og Natteravnene. Den første Baba-gruppe i Valby startede for godt et år siden med støtte fra Udlændinge-, integrations- og boligministeriet. Deltagerne i gruppen rekrutteres fra Bo-Vitas afdelinger på Lukretiavej og Akacieparken samt boligområderne Sjælør og Folehaven. Møderne finder sted i Københavns Kommunens fritidscenter på Frilands Allé i Valby, og er en del af Klubbydelsplan som støtter fædre indsatsen i Valby.
Fædre indsatsen fortsætter i den kommende tid i Valby i samarbejde med Bo-Vita og Fritidscentret Ydre Valby.