Hvad siger de administrative medarbejdere?

For de administrativt ansatte har det på papiret været nemmere at tage værktøjerne til at nå mere på kortere tid i brug.

Især fokustiden har været nem, idet den er enkel og lige til: Ingen forstyrrelser mellem kl. 10.00 og 11.30. Ingen møder, telefoner, social snak eller andet. Bare fokus på kerneopgave og effektiv tid.

Det er helt vildt, hvad ro kan gøre

For Nathalie Wonsild, der er projektleder i teknisk afdeling og arbejder med renoveringer i og af boligafdelinger, har fokustiden været en åbenbaring.

”Det er helt vildt, hvad så kort en periode med ro kan gøre. Ting, der før tog en hel dag, kan jeg nu nå i fokustiden. Det er et fantastisk redskab. Fokustiden giver mig den nødvendige tid til forberedelse og fordybelse.”

Nathalie har været ansat siden marts 2023, og hendes start i BO-VEST faldt på den måde stort set sammen med opstarten af projekt Fremtidens arbejdsplads, hvilket ifølge Nathalie har været en kæmpe fordel.

”Jeg kom fra en rolle som entreprenør, og blev hjulpet virkelig godt ind i min nye rolle som projektleder, ikke mindst på grund af fokustiden, hvor jeg havde ro til at sætte mig ind i alt det nye.”

Møderne er blevet mere effektive

Også effektive møder har gjort noget godt for at nå mere på kortere tid. Marit Vicki Rostgaard-Bruun, der er fagleder i teamet for budget og regnskab i økonomiafdelingen er meget positiv overfor den nye mødekultur.

”Det har gjort vores møder i min afdeling endnu mere effektive. Vi har blandt andet en mere specifik og detaljeret dagsorden, hvor alle mødedeltagere har mulighed for at have indflydelse på den. Med en skarpere dagsorden, står vores formål med et møde altid klart. Det er en af grundene til, at vores møder er blevet mere effektive,” siger Marit.

”Førhen var min oplevelse, at man nogle gange kunne sætte spørgsmålstegn ved ting, der var blevet vedtaget til møder. Nu har vi altid en referent til vores møder, så hvis der er noget, man er i tvivl om, ligger referatet frit tilgængeligt. Vi skiftes til at være referent til hvert møde. På den måde er vi sikre på, at vi holder de aftaler, der bliver indgået til vores møder,” siger Marit.

Læs også om, hvordan Boliggruppen har løftet effektiviteten med 20 %. 

For administrativt ansatte er fokustid og effektive møder en stor gevinst, der har en positiv effekt på den work-life balance, der ligger bestyrelsen og le- den så meget på sinde. Nathalie Wonsild kan mærke på flere måder, at hun er blevet mere produktiv med de nye arbejdsmetoder.

”Jeg når helt klart mere nu. Jeg kan i højere grad assistere mine kollegaer og kan sagtens holde fri på min rådigheds- fredag, selvom jeg har ganske mange byggesager. Jeg har ovenikøbet bedt min chef om en sag mere, fordi jeg har overskud til det.”