Hvis din afdeling har forbrugsregnskab, vil du en gang om året modtage regnskab for varme, vand, el eller en kombination af disse. Regnskaberne fordeler de fælles udgifter mellem beboerne, og du kan se hvor stor en andel, du skal betale for din egen bolig.

 

Hvornår kommer regnskaberne?

Hvis du bor i Vridsløselille Andelsboligforening, Albertslund Boligselskab eller Tranemosegård, vil du typisk modtage dit forbrugsregnskab i marts eller april måned.
Bor du i Bo-Vita, afhænger det af den konkrete afdeling.
Hvis du er flyttet, skal du vente, til årets regnskab bliver udarbejdet, før du modtager den sidste afregning.

Efterbetaling og tilbagebetaling

I løbet af året har du ’sparet op’ til den kommende betaling gennem en månedlig aconto-indbetaling for fx varme eller vand på din husleje. Hvis din andel af udgiften er større end det samlede beløb, du har indbetalt i aconto, bliver du opkrævet forskellen via huslejen. Hvis du har indbetalt for meget, vil du modtage penge retur.

Ikke alle afdelinger har forbrugsregnskaber

I nogle afdelinger betaler hver beboer for vand og varme direkte til forsyningsselskabet, så her laves ikke forbrugsregnskaber.
Der er også afdelinger, hvor man betaler vand over huslejen, fordi afdelingen har fået dispensation fra at montere vandmålere i hver bolig.

Sådan klager du

Hvis du ikke er tilfreds med et forbrugsregnskab, kan du klage over det ved at gøre ’indsigelse’ til BO-VEST. Du kan udfylde en web-formular eller sende et brev med posten.

 

Senest seks uger efter modtagelse

Du skal gøre indsigelse senest seks uger efter, at du har modtaget forbrugsregnskabet i postkassen. Efter denne frist har du IKKE mulighed for at få ændret regnskabet.

Når du skriver din indsigelse, er det nødvendigt, at du oplyser hvilke punkter i regnskabet, du er utilfreds med og ikke kan godkende. Ellers kan vi ikke behandle din indsigelse.

Vi skal for eksempel have oplyst hvilke måleraflæsninger eller tal, du gør indsigelse imod, eller hvor du har fundet en fejl. Du bør også begrunde, hvorfor du mener, at det ikke ser rigtigt ud.
Det er ikke tilstrækkeligt at skrive, at regningen er for høj, eller at resultatet ikke kan passe.

 

Beboerklagenævnet

Hvis ikke BO-VEST kan give dig medhold i din indsigelse, vil sagen automatisk blive indbragt for Beboerklagenævnet i den kommune, hvor du bor. Det er din sikkerhed, for her vil sagen blive undersøgt nærmere og behandlet igen.
Du har også mulighed for selv at indbringe et forbrugsregnskab for Beboerklagenævnet, hvis BO-VEST ikke kan behandle din indsigelse.