Vridsløselille Andelsboligforening

VA afholder ordinær generalforsamling den 17. maj 2022

VA inviterer til ordinær generalforsamling torsdag den 17. maj 2022 kl. 19.00 i Musikteatret, Bibliotekstorvet 1-3, Albertslund.

Se program og dagsorden for generalforsamlingen (pdf)

Materiale til generalforsamlingen:

Samlet materiale

Avisannoncer bragt i Albertslund Posten og Sydkysten


Opslag i boligafdelingerne

Forretningsorden

VA Årsberetning 2021

Målsætnings- og handlingsprogram 2020-2024

Regnskab 2021

Budgettet for 2023

Forslag til VA's generalforsamling 2022

Separator icon

Vridsløselille Andelsboligforening

I VA har vi i mange år arbejdet med energi og miljø, og vi arbejder for altid at finde nye, bedre løsninger, der gavner både miljøet og økonomien. Et eksempel kunne være nye isoleringsløsninger, der bidrager til et bedre klima, mindsker varmespild og samtidig giver lavere forbrugsudgifter for beboerne.

Find din afdeling

Beboernes demokrati

I VA lægger vi ligeledes stor vægt på inddragelse af beboerne og har været blandt de første i BO-VEST til at afprøve digitalt beboerdemokrati. Det er et tiltag, der er med til at udvikle det moderne beboerdemokrati og sikre, at endnu flere beboere kan deltage i det lokale demokrati.

Frivillig i aktiviteter

Der er generelt rig mulighed for at engagere sig i VA og i sin egen boligafdeling. Du kan deltage i beboerdemokratiet ved at blive en del af sin afdelingsbestyrelse og udvalg eller du kan som frivillig stå for aktiviteter, værksteder, projekter m.m.

Om VA

VA blev stiftet i 1947 og har i dag 4.800 boliger i Albertslund, Ishøj og Greve. Boligerne blev opført i perioden 1949-2016 og er kendetegnet ved deres meget forskelligartede arkitektur. VA har egen bestyrelse, der sidder med det økonomiske og juridiske ansvar. Bestyrelsen vælges af beboerne på den årlige generalforsamling.

Separator icon

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen

VA
VA afstemning
Fra VAs bestyrelsesmøde 2016

Dokumenter og vedtægter

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder

2022
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde d. 01.02.2022
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde d. 08.03.2022
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde d. 17.03.2022
  PDF
2021
 • Referat af generalforsamling d. 9. september 2021
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 02.02.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 09.03.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 13.04.21
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 11.05.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15.06.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde d. 26.08.2021
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 22.09.21
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde d. 1.11.2021
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde d. 7.12.2021
  PDF
2020
 • Referat af generalforsamling den 16.09.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 03.02.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10.03.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 16.06.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10.04.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 25.08.20
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 07.09.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 22.09.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10.11.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 01.12.20
  PDF

Kalender for bestyrelsesmøder 2022

Organisationsbestyrelsen i VA-indehaverene ordinære bestyrelsesmøder på følgende datoer:

 • 1. februar 2022
 • 8. marts 2022
 • 5. april 2022
 • 21. juni 2022
 • 23. august 2022
 • 27. september 2022
 • 6. december 2022
Separator icon