Boligselskabet Tranemosegård

Tranemosegård

I Tranemosegård har vi fokus på mennesker! Der skal være plads til alle i Tranemosegård, og bestyrelsens arbejde handler frem for alt om at sætte beboernes hverdag og trivsel først.

Find din afdeling

Dine ønsker og behov

En vigtig del af glæden ved at bo i Tranemosegård er, at du som beboer oplever, at dine ønsker bliver varetaget, og at du bliver hørt. Derfor har beboerdemokratiet en fremtrædende plads i Tranemosegård, hvor der er tradition for en høj grad af beboerinddragelse.

Som beboer kan du bidrage ved at være frivillig i de mange forskellige foreninger og aktiviteter i Tranemosegårds syv boligafdelinger, der alle har lejerforeninger. Derudover arbejder vi for nye, digitale løsninger, så du, som beboer, får gode, trygge rammer for din hverdag og de rette værktøjer til at gøre hverdagen nemmere.

Læs også vores beboermagasin - Tranemosegårdbladet

Byggeudvalget i Tranemosegård

Tranemosegårds bestyrelse har oprettet et byggeudvalg, der består af tidligere bestyrelsesformand Dorthe Larsen, nuværende bestyrelsesformand Lars Jensen og bestyrelsesmedlem Karin Engraf. Byggeudvalget er nedsat, da vi i Tranemosegård prioriterer renovering af boligerne og bygningerne højt.

 

Fakta om Tranemosegård

Tranemosegård blev stiftet i 1951 og har i dag 3.200 boliger i Brøndby. Boligerne blev opført i perioden 1951-1974, og her er både murstensbyggerier og højhuse. Tranemosegård har egen bestyrelse, der sidder med det økonomiske og juridiske ansvar. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesmedlemmer

Tranemosegårds bestyrelse

Tranehaven
Allan Nielsen 70 års fødselsdag
Beboerkursus 2014

Dokumenter og vedtægter

 • Vedtægter
  PDF
 • Tranemosegård årsberetning 2018
  PDF

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder

2020

 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 8.1.20
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 23.1.20
  Word fil
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 5.2.20
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 17.2.20
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 28.2.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 12.3.20
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 7.4.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 22.4.20
  PDF

2019

 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 7.2.19
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10.4.19
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 2.5.19
  PDF
 • Referat af repræsentantskabsmøde den 23.5.19
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 19.6.19
  PDF
 • Referat af ekstraord. organisationsbestyrelsesmøde den 5.7.19
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 12.9.19
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26.9.19
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 21.11.19
  Word fil
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 5.12.19
  PDF

2018

 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 7.12.17
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 8.2.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 19.4.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 29.5.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 11.6.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21.6.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26.9.18
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19.11.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 6.12.18
  Word fil
 • Referat af repræsentantskabsmøde den 29.5.18
  PDF