Boligselskabet Tranemosegård

Tranemosegård

I Tranemosegård har vi fokus på mennesker! Der skal være plads til alle i Tranemosegård, og bestyrelsens arbejde handler frem for alt om at sætte beboernes hverdag og trivsel først.

Find din afdeling

Dine ønsker og behov

En vigtig del af glæden ved at bo i Tranemosegård er, at du som beboer oplever, at dine ønsker bliver varetaget, og at du bliver hørt. Derfor har beboerdemokratiet en fremtrædende plads i Tranemosegård, hvor der er tradition for en høj grad af beboerinddragelse.

Som beboer kan du bidrage ved at være frivillig i de mange forskellige foreninger og aktiviteter i Tranemosegårds syv boligafdelinger, der alle har lejerforeninger. Derudover arbejder vi for nye, digitale løsninger, så du, som beboer, får gode, trygge rammer for din hverdag og de rette værktøjer til at gøre hverdagen nemmere.

Læs også vores beboermagasin - Tranemosegårdbladet

Byggeudvalget i Tranemosegård

Tranemosegårds bestyrelse har oprettet et byggeudvalg, der består af bestyrelsesformand Lars Jensen og bestyrelsesmedlem Karin Engraf. Byggeudvalget er nedsat, da vi i Tranemosegård prioriterer renovering af boligerne og bygningerne højt.

Fakta om Tranemosegård

Tranemosegård blev stiftet i 1951 og har i dag 3.200 boliger i Brøndby. Boligerne blev opført i perioden 1951-1974, og her er både murstensbyggerier og højhuse. Tranemosegård har egen bestyrelse, der sidder med det økonomiske og juridiske ansvar. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.

Separator icon

Bestyrelsesmedlemmer

Tranemosegårds bestyrelse

Tranehaven
Vil du være frivillig?
Gurrelund/Bjerrelund

Dokumenter og vedtægter

 • Vedtægter
  PDF
 • Tranemosegårds årsberetning 2019
  PDF
 • Tranemosegårds årsberetning 2020
  PDF
 • Velkommen til Tranemosegård
  PDF
 • Bliv frivillig i din boligafdeling
  PDF
 • Bliv frivillig i din boligafdeling - flyer
  PDF
 • Forslag til beboermødeinvitation
  PDF

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder

2022
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 20.1.22
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 3.2.22
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 24.2.22
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10.3.22
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 28.3.22
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 7.4.22
  PDF
 • Referat af repræsentantskabsmøde 18.5.22
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 31.5.22
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 16.6.22
  PDF
 • Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde den 22.9.22
  PDF
2021
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 21.1.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 4.2.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 11.3.21
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 25.3.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15.4.21
  PDF
 • Referat af ekstraordinært byggeudvalgsmøde den 15.4.21
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 17.5.21
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 3.6.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 17.6.21
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 1.7.21
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 9.9.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 23.9.21
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 25.11.21
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9.12.21
  PDF
 • Referat af repræsentantskabsmøde 2020
  PDF
 • Referat af repræsentantskabsmøde 2021
  PDF
2020
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 8.1.20
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 23.1.20
  Word fil
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 5.2.20
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 17.2.20
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 28.2.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 12.3.20
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 7.4.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 22.4.20
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 4.6.20
  PDF
 • Referat af orgainsationsbestyrelsesmøde den 18.6.20
  PDF
 • Referat af mailhøring den 11.8.20
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19.8.20
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 10.9.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24.9.20
  PDF
 • Referat af ekstraordinært byggeudvalgsmøde den 22.10.20
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 2.11.20
  PDF
 • Referat af ekstraordinært byggeudvalgsmøde den 12.11.20
  PDF
 • Referat af mailhøring den 13.11.20
  PDF
 • Referat af byggeudvalgsmøde den 19.11.20
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 3.12.20
  PDF
Hvem bestemmer i min afdeling?
Hvordan tager vi imod de nye?
Hvem scorer kassen?

Kalender for bestyrelsesmøder 2022

Organisationsbestyrelsen i Tranemosegård holder ordinære bestyrelsesmøder på følgende datoer:

 • 3. februar 2022
 • 10. marts 2022
 • 7. april 2022
 • 16. juni 2022
 • 22. september 2022
 • 8. december 2022
Separator icon

Mød Tranemosegårds bestyrelse

Lars Anker Jensen, formand
Tim Resen, næstformand
Karin Engraf
Danni Youssif
Kurt Damsted
Bitten Skotte