Boligselskabet Tranemosegård

Tranemosegård

I Tranemosegård har vi fokus på mennesker! Der skal være plads til alle i Tranemosegård, og bestyrelsens arbejde handler frem for alt om at sætte beboernes hverdag og trivsel først.

Find din afdeling

Dine ønsker og behov

En vigtig del af beboernes trivsel og glæde ved at bo i Tranemosegård er, at du som beboer føler, at dine ønsker og behov bliver varetaget, og at du bliver hørt. Derfor har beboerdemokratiet en fremtrædende plads i Tranemosegård, hvor der er tradition for en høj grad af beboerinddragelse.

Som beboer kan du bidrage ved at være frivillig i de mange forskellige foreninger og aktiviteter i Tranemosegårds syv boligafdelinger, der alle har lejerforeninger.

Læs også vores beboermagasin - Tranemosegårdbladet

I Tranemosegård prioriterer vi også renovering af boligerne og bygningerne højt, og vi arbejder for nye, digitale løsninger, så du som beboer får gode, trygge rammer for din hverdag og de rette værktøjer til at gøre hverdagen nemmere.

Om Tranemosegård

Tranemosegård blev stiftet i 1951 og har i dag 3.200 boliger i Brøndby. Boligerne blev opført i perioden 1951-1974, og her er både murstensbyggerier og højhuse. Tranemosegård har egen bestyrelse, der sidder med det økonomiske og juridiske ansvar. Bestyrelsen vælges på det årlige repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesmedlemmer

Tranemosegårds bestyrelse

Tranehaven
Repræsentantskabsmøde
Beboerkursus 2014

Dokumenter og vedtægter

 • Vedtægter
  PDF
 • Kursuskatalog
  PDF

Dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder

2019

 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 7.2.19
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 10.4.19
  PDF

2018

 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 7.12.17
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 8.2.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 19.4.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 29.5.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 11.6.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 21.6.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 26.9.18
  PDF
 • Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19.11.18
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 6.12.18
  Word fil
 • Referat af repræsentantskabsmøde den 29.5.18
  PDF

2017

 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9.2.17
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 19.4.17
  PDF
 • Dagsorden til repræsentantskabsmøde den 29. maj 2017
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 29.5.17
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 22.6.17
  PDF
 • Referat af repræsentantskabsmøde den 29.5.17
  PDF
 • Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 8.6.17
  PDF
 • Referat af ekstraordinært møde den 17.8.17
  PDF
 • Referat af ekstraordinært møde den 6.9.17
  PDF
 • Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 28.9.17
  PDF
 • Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøde den 7.12.17
  MS Word Fil