• Levering af flytteydelser ved midlertidig genhusning til Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 57 Blokland.
 • Levering af Skilte til Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 59 Galgebakken
 • Digitalt låsesystem til VA59 Galgebakken
 • Levering af Flytteydelser til Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4 Nord og 4 Syd
 • Rengøringsservice til Tranemosegård: Levering af Rengøringsservice til Tranemosegård afd. 13 Silergården
 • Levering af Rengøringsservice til Tranemosegård afd. 4 Tranehaven og afd. 6 Moserne
 • Levering af Vaskeriudstyr til Tranemosegård afd. 4 Tranehaven, EU-udbud; Leverandør: Nortec System A/S
 • Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning i BO-VEST
 • Teknisk rådgivning i forbindelse med gennemførelse af udskiftning af vinduer, døre og lette facader for Vængerne.
 • Udbud vedrørende indkøbsassistance ved indkøb af elektricitet.
 • Teknisk rådgivning til Gillesager/Lindeager.
 • Totalrådgivningsopgave i Gadekæret.
 • Teknisk rådgivning til Hyldespjældet.
 • Bygherrerådgivnings- og proceskonsulentydelse til Albertslund Syd.
 • Annoncering af udbud af teknisk rådgivning af EMO-udbud.
 • Prækvalifikation af totalrådgivere til bygningsgennemgang.
 • Prækvalifikationsannonce for fase 2 af den byggetekniske gennemgang i Brøndby Strand.
 • Udbudsbekendtgørelse 800 kWp Solcelleanlæg (begrænset udbud) - SUPPLEMENT til udbudsbekendtgørelse 800 kWp solcelleanlæg.
 • Indkøb og levering af hårde hvidevarer til husholdninger - Tranemosegård 
Separator icon