• Levering af Rengøringsservice til Tranemosegård afd. 4 Tranehaven og afd. 6 Moserne
  Begrænset EU-udbud; Leverandør: Anders Andersens Rengøring; Aftaledato: 01-02-2019

 • Levering af Vaskeriudstyr til Tranemosegård afd. 4 Tranehaven
  EU-udbud; Leverandør: Nortec System A/S; Aftaledato: 01-05-2017

 • Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning i BO-VEST

 • Teknisk rådgivning i forbindelse med gennemførelse af udskiftning af vinduer, døre og lette facader for Vængerne.

 • Udbud vedrørende indkøbsassistance ved indkøb af elektricitet.

 • Teknisk rådgivning til Gillesager/Lindeager.

 • Totalrådgivningsopgave i Gadekæret.

 • Teknisk rådgivning til Hyldespjældet.

 • Bygherrerådgivnings- og proceskonsulentydelse til Albertslund Syd.

 • Annoncering af udbud af teknisk rådgivning af EMO-udbud.

 • Prækvalifikation af totalrådgivere til bygningsgennemgang.

 • Prækvalifikationsannonce for fase 2 af den byggetekniske gennemgang i Brøndby Strand.

 • Udbudsbekendtgørelse 800 kWp Solcelleanlæg (begrænset udbud) - SUPPLEMENT til udbudsbekendtgørelse 800 kWp solcelleanlæg.