Invitation til indledende markedsdialog for Albertslund Syd

Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling VA4 Syd og afdeling VA4 Nord skal i efteråret 2018 udbyde renoveringsprojektet for Albertslund Syd. Området omfatter 279 boliger i afdeling VA4 Syd og 226 boliger i afdeling VA4 Nord. Læs mere på Masterplan Syds hjemmeside

BO-VEST indbyder til indledende, fælles markedsdialog om opgaven hos Wissenberg A/S den 25. april 2018 fra klokken 10.00 til 12.00

Se materialet i dokumentlisten nedenfor.

 

Tilmelding til mødet

Tilmelding til mødet skal ske til Wissenberg A/S, att. Thomas Jahr på e-mail tja@wissenberg.dk, senest den 19.04.2018.

Efter mødet den 25. april 2018 vurderer BO-VEST, om det er nødvendigt at afholde yderliere individuelle møder.

For at sikre en ensartet behandling af alle bydende, vil der blive skrevet referat fra møderne, og alle relevante oplysninger, der udveksles på møderne, vil indgå i udbudsmaterialet.