Elektronisk fakturering

Som virksomhed kan I sende de elektroniske fakturaer på forskellige måder.

Vi foreslår:

 1. Igennem VANS-netværket, hvis I allerede i dag sender elektroniske fakturaer til det offentlige eller andre i OIOUBL-format. Fremover skal I blot benytte nedenstående EAN-nr. (anvendelse af VANS vil sige, at I udsender elektronisk faktura fra eget bogholderisystem).
  BEMÆRK! Da BO-VEST ikke er en offentlig instans, kan I ikke benytte NemHandel-fakturaen på www.virk.dk.

 2. Via Sproom, der er et brugervenligt koncept, som ikke kræver tilslutningsomkostninger. Konceptet giver dig mulighed for både at afsende via dit økonomisystem eller via en tast-selv funktion, hvis du ikke har et økonomisystem, der benytter denne mulighed.
  Se mere på www.sproom.net

Vores elektroniske postkasses EAN-nummer: 5790001968472

Rekvistionsnummer

Har I modtaget en rekvisition på varen eller ydelsen, skal dette være påført fakturaen. Rekvisitionsnummeret består af et ”R” efterfulgt af 9-13 cifre (for eksempel R370215000123). Rekvisitionsnummeret skal stå i feltet "ordrereference". Der må ikke tastes yderligere info i dette felt.

Hvis I ikke har modtaget en rekvisition på en vare eller en ydelse, skal der i ordrereference udfyldes afdelingsnummeret for den boligafdeling, hvori arbejdet er udført eller varen leveret.
Se liste over afdelinger med afdelingsnumre 

Drejer det sig om en vare eller ydelse, der er leveret til BO-VESTs administration på Stationsparken 37 i Glostrup, udfyldes ordrereferencen med 96000, og det fulde navn på personen skrives i kundereference, attention eller notefeltet.

Ved arbejde for byggesager

For byggesager skal byggesagsnummeret (7 cifre) angives som ordrereference .

Indeholder byggesagsnummeret kun 4 cifre, sættes én af nedenstående organisationsnumre foran alt efter, hvilket selskab byggesagen tilhører:

 • Vridsløselille Andelsboligforening – 961
 • Den Selvejende Institution Tranemosegård – 962
 • Albertslund Boligselskab - 963
 • Bo-Vita - 964
 • Lejerbo Kolding - 981

Benytter du Sproom, kan du læse en mere udførlig vejledning i denne pdf

I bedes være opmærksomme på at udfylde de elektroniske felter korrekt. I modsat fald modtager BO-VEST ikke den elektroniske faktura. Husk altid at påføre din elektroniske faktura en e-mail adresse vi kan kontakte dig på, så vi kan finde frem til eventuelt afviste fakturaer.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på finans@bo-vest.dk

Fakturaen er blevet afvist

Hvis I sender fakturaen på e-mail eller per brev, vil I modtage en e-mail med en påmindelse om BO-VESTs forretningsbetingelser. Fakturaen bliver ikke betalt.

Har I sendt Jeres faktura til vores EAN-nummer, men har ikke fået udfyldt den korrekt, vil I modtage en e-mail med et link til Sproom.

Benytter I selv Sproom, vil dette link lede til jeres eget Sproom-interface, hvorfra I vil kunne se den – eller de – fakturaer som skal efterbehandles, før de kan leveres til BO-VEST.

Benytter I ikke Sproom, men sender via ScanInd Service, VANS-netværket eller anden service, vil I stadig modtage en email med et link, men i stedet for at lede til Sproom, vil I få en boks, hvori ’korrekt information’ efterspørges. Øverst vil I kunne se hvilke felter der mangler fyldestgørende information, og nedenfor kan ses den pågældende faktura.

BEMÆRK! Har I ikke oplyst en e-mailadresse I kontaktoplysningerne på den elektroniske faktura, har vi ikke mulighed for at kontakte jer direkte, og I kan derfor forvente forlænget behandlingstid.