Elektronisk fakturering

Som virksomhed kan I sende de elektroniske fakturaer på forskellige måder.

Vi foreslår:

 1. Igennem VANS-netværket, hvis I allerede i dag sender elektroniske fakturaer til det offentlige eller andre i OIOUBL-format. Fremover skal I blot benytte nedenstående EAN-nr. (anvendelse af VANS vil sige, at I udsender elektronisk faktura fra eget bogholderisystem).
  BEMÆRK! Da BO-VEST ikke er en offentlig instans, kan I ikke benytte NemHandel-fakturaen på www.virk.dk.
 2. Via Nemportal, der er et brugervenligt koncept, som ikke kræver tilslutningsomkostninger. Konceptet giver dig mulighed for både at afsende via dit økonomisystem eller via en tast-selv funktion, hvis du ikke har et økonomisystem, der benytter denne mulighed.
  Se mere på https://nemportal.dk/bo-vest/

Vores elektroniske postkasses EAN-nummer: 5790001968472

Rekvistionsnummer

Har I modtaget en rekvisition på varen eller ydelsen, skal dette være påført fakturaen. Rekvisitionsnummeret består af et ”R” efterfulgt af 9-13 cifre (for eksempel R370215000123). Rekvisitionsnummeret skal stå i feltet "ordrereference". Der må ikke tastes yderligere info i dette felt.

Hvis I ikke har modtaget en rekvisition på en vare eller en ydelse, skal der i ordrereference udfyldes afdelingsnummeret for den boligafdeling, hvori arbejdet er udført eller varen leveret.

Drejer det sig om en vare eller ydelse, der er leveret til BO-VESTs administration på Stationsparken 37 i Glostrup, udfyldes ordrereferencen med et sagsnummer. Sagsnummeret begyndende med 96000 efterfulgt af 3 cifre. Sagsnummeret henviser til bestilleren af vare eller ydelsen, kontakt derfor bestilleren direkte for at få et ordrereferencenummer.

 

Ved arbejde for byggesager

For byggesager skal byggesagsnummeret (7 cifre) angives som ordrereference .

Indeholder byggesagsnummeret kun 4 cifre, sættes én af nedenstående organisationsnumre foran alt efter, hvilket selskab byggesagen tilhører:

 • Vridsløselille Andelsboligforening – 961
 • Den Selvejende Institution Tranemosegård – 962
 • Albertslund Boligselskab - 963
 • Bo-Vita - 964
 • Lejerbo Kolding - 981

I bedes være opmærksomme på at udfylde de elektroniske felter korrekt. I modsat fald modtager BO-VEST ikke den elektroniske faktura. Husk altid at påføre din elektroniske faktura en e-mail adresse vi kan kontakte dig på, så vi kan finde frem til eventuelt afviste fakturaer.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på finans@bo-vest.dk

Separator icon

Fakturaen er blevet afvist

Hvis I sender fakturaen på e-mail eller per brev, vil I modtage en e-mail med en påmindelse om BO-VESTs forretningsbetingelser. Fakturaen bliver ikke betalt.

Har I sendt Jeres faktura til vores EAN-nummer, men har ikke fået udfyldt den korrekt, vil I modtage en e-mail med et link til efacto.

BEMÆRK! Har I ikke oplyst en e-mailadresse I kontaktoplysningerne på den elektroniske faktura, har vi ikke mulighed for at kontakte jer direkte, og I kan derfor forvente forlænget behandlingstid.

Separator icon