Registrering af CPR-nummer

Vi registrerer dit CPR-nummer i vores administrationssystem, UNIK/Bolig4. Fra UNIK/BOlig4 håndterer vi al administration af udlejning og opnotering.

Anvendelse

Vi anvender udelukkende CPR-nummeret i forbindelse med opgaver, der har relation til CPR-nummerindehaverens rolle som boligsøgende, beboer, bestyrelsesmedlem og/eller fraflyttet beboer i BO-VEST.

Vi tilbyder opnoterede mulighed for at skrive under på en digital lejekontrakt, hvis de bliver tilbudt en bolig. Her skal vi bruge CPR-nummer.
Når BO-VEST skal udbetale et beløb til boligsøgende, beboere, bestyrelsesmedlemmer eller fraflyttede beboere vil ske ved overførsel af beløbet til NEM-konto, og til denne overførsel anvendes CPR-nummeret.

BO-VEST videregiver ikke dit CPR-nummer, og det vil ikke være offentligt tilgængeligt, blive offentliggjort eller anvendt til markedsføring.

Separator icon