Ulrik Brock Hoffmeyer.jpg
Administrerende direktør

Ulrik Brock Hoffmeyer

Ulrik Brock Hoffmeyer varetager den overordnede ledelse af BO-VEST og har herunder det strategiske ansvar på politisk niveau i forhold til myndigheder. Ulrik er desuden ansvarlig for betjeningen af BO-VESTs og VA's bestyrelser. 

Jeannette Pagh 2.jpg
Teknisk direktør

Jeannette Pagh Schüler

Jeannette Pagh Schüler er teknisk direktør, og har ansvaret for teknisk afdeling, herunder byggeprojekter, ejendomskontorer og de ansatte i alle 37 boligafdelinger. Derudover har hun det administrative ansvar for driften i boligafdelingerne, den juridiske rådgivning og sagsbehandling vedrørende råderet samt ansvaret for betjeningen af AB's bestyrelse.

 

Martin Olsen 2.jpg
Forretningsfører og HR-Chef

Martin Olsen

Martin Olsen er HR-chef og arbejder med HR-udvikling af personalegruppen og forretningsudvikling af organisationen. Martin er desuden ansvarlig for BO-VESTs projekt vedrørende effektiv drift og ansvarlig for betjeningen af Tranemosegårds bestyrelse.

Steffen Boel Jørgensen .jpg
Forretningsfører for Bo-Vita

Steffen Boel Jørgensen

Steffen Boel Jørgensen er forretningsfører for Bo-Vita og chef for Forvaltningsgruppen, der står for Bo-Vitas drift og bestyrelsesbetjening.

Chef for ledelsessekretariatet

Lise Schou Bredvig

Lise Schou Bredvig er chef for ledelsessekretariatet. Ledelsessekretariatet står for kommunikationsopgaver, bestyrelses- og ledelsesservice, økonomisk beboerrådgivning samt IT.
Rasmus Nielsen 2.jpg
Økonomichef

Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen er økonomichef i BO-VEST og har derfor ansvaret for regnskaber, budgetter og finanser.

Jette Stenholt 2.jpg
PA, ledelseskoordinator

Jette Stenholt

Jette Stenholt er PA for administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer, ledelseskoordinator og bestyrelsessekretær for BO-VESTs bestyrelse.