BO-VESTs ledelse

Ulrik Brock Hoffmeyer.jpg
Administrerende direktør

Ulrik Brock Hoffmeyer

Ulrik Brock Hoffmeyer varetager den overordnede ledelse af BO-VEST og har herunder det strategiske ansvar på politisk niveau i forhold til myndigheder. Ulrik er desuden ansvarlig for betjeningen af BO-VESTs bestyrelse. 

Telefon: 60 35 26 27

E-mail

 

Jeannette Pagh 2.jpg
Teknisk direktør

Jeannette Pagh Schüler

Jeannette Pagh Schüler er teknisk direktør, og har ansvaret for teknisk afdeling, herunder byggeprojekter og ejendomskontorer. Derudover har hun det administrative ansvar for driften i boligafdelingerne, den juridiske rådgivning og sagsbehandling vedrørende råderet. Jeannette er desuden forretningsfører for AB og har ansvaret for betjeningen af AB's bestyrelse.

Telefon: 88 19 00 50

E-mail

 

Martin Olsen 2.jpg
Direktør for administration, udlejning og HR

Martin Olsen

Martin Olsen er direktør for administration, udlejning og HR. Martin arbejder med HR-udvikling af personalegruppen, udlejningen af boliger og erhvervslejemål samt forretningsudvikling af organisationen. Martin er desuden ansvarlig for BO-VESTs projekt vedrørende effektiv drift og forretningsfører for Tranemosegård og har ansvaret for betjeningen af Tranemosegårds bestyrelse.

Telefon: 88 19 11 00 

E-mail

LSB.png
Chef for ledelsessekretariatet

Lise Schou Bredvig

Lise Schou Bredvig er chef for ledelsessekretariatet. Ledelsessekretariatet står for kommunikationsopgaver, tværgående bestyrelses- og ledelsesservice, økonomisk beboerrådgivning samt IT.

Telefon: 88 18 08 80 

E-mail
Rasmus Nielsen 2.jpg
Økonomichef

Rasmus Nielsen

Rasmus Nielsen er økonomichef i BO-VEST og har derfor ansvaret for regnskaber, budgetter og finanser.

E-mail

Administrerende direktør og forretningsførere

Forretningsførere

Logo-element