Der er sket meget i BO-VEST det seneste års tid. På det årlige repræsentantskabsmøde var de mange begivenheder da også i fokus hos bestyrelsesformand Vinie Hansen.

Fremtidens arbejdsplads med en fire-dages arbejdsuge, en ny administrationsaftale med Tranemosegård, der fører til mere individuelle administrationsaftaler, foruden de mange renoveringsprojekter, der altid er en markant del af året, der gik, var nogle af de emner Vinie havde med i sin beretning.

”Vi er gået fra one-size-fits-all til mere skræddersyede løsninger, der stiller krav til både administrationen, men også til os i bestyrelsen. Vi skal alle tænke i løsninger, der kan tilpasses de enkelte organisationers krav og behov. Derfor skal vi sikre os, at vores ydelser er relevante og rigtige,” sagde Vinie Hansen under sin beretning.

Må ikke gå ud over serviceniveauet

Også fremtidens arbejdsplads og den kortere arbejdsuge blev adresseret af formanden. Hun slog fast, at baggrunden for beslutningen om at ændre arbejdsugen og bede medarbejderne nå mere på kortere tid var at modvirke nedslidning og stress og stå stærkere i forhold til rekruttering.

”På den måde skulle vi gerne få gladere og mere engagerede medarbejdere, der har bedre overskud til at levere en bedre service. I bestyrelsen er vi meget optagede af at følge nøje, om det lykkes, og derfor kommer der snart en evaluering blandt afdelingsbestyrelserne. Det må nemlig ikke gå ud over serviceniveauet,” kom det fra formanden, der samtidigt pegede på, at 2023 havde været endnu et markant år for renoveringer. Solhusene blev afsluttet, mens Blokland, Lukretiavej og Serbiensgade blev sat i gang. Og dertil kommer de mange allerede igangværende renoveringer.

 

Regnskabet godkendt, budgettet udskudt

Også klima- og biodiversitetskrisen, færre fogedudsættelser og de boligsociale indsatser kom bestyrelsesformanden ind på, og der var enstemmig opbakning til formandsberetningen.

Der var også stor opbakning til både regnskabet og til forslaget om at udskyde behandlingen af budget 2025 og handlingsprogrammet til efteråret. Til den tid vil det være nemmere at levere et præcist budget med konsekvenserne af den nye administrationsaftale med Tranemosegård og de nye overenskomster.

Vinie Hansen genvalgt som formand

Herefter blev Vinie Hansen genvalgt som formand for BO-VESTs bestyrelse. Der var ingen modkandidater. Også bestyrelsesmedlemmerne René Fuglsang, Hans Bindslev, Charlotte Birkved og Kurt Damsted blev alle genvalgt, mens der var nyvalg til de to suppleanter Torben Riedel og John Kaubak Pedersen.

Under punktet eventuelt var der en debat om responstider i BO-VEST og ønsket om mere rettidige 1-års gennemgange efter renoveringer.