Beboermagasinet maj 2024

En dansker flytter i gennemsnit seks gange i løbet af sit liv. De danske unge flytter
hjemmefra, når de er 21,1 år gamle. De unge i landdistrikterne flytter typisk hjemmefra
lidt tidligere end unge i hovedstadskommunerne, der bliver boende hjemme i
længere tid. Den kommune i Danmark, der har den højeste andel af hjemmeboende
unge, er Albertslund Kommune, hvor hele 61 procent af de 21-årige stadig bor
hjemme.


Når vi flytter, bliver vi typisk i vores nærområde. Kun cirka hver tiende flytning sker på
tværs af regionerne, og cirka halvdelen af alle flytninger sker internt i kommunerne.
I dette nummer af Beboermagasinet kan du blive klog på danskernes flyttevaner. Du
kan læse om, hvornår i livet vi typisk flytter. Vi har talt med tre beboere; børnefamilien,
der er flyttet for at få mere plads, parret, der blev tvunget til at flytte på grund af en
genhusning og senioren, der flyttede i en ny bolig til sin tredje alder. Læs også om
boligforskerens bud på vores flyttevaner; hvem flytter mest, hvor flytter vi hen, og
hvorfor flytter vi? Vi har også talt med en beboer, der bestemt ikke ønsker at flytte.
Endelig kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du flytter i BO-VEST
og hvilke afdelinger, der har den henholdsvise laveste og højeste fraflytningsprocent.

Læs Beboermagasinet her.

God læselyst.