Traditionen tro var der masser af debatlyst, da Vridsløselille Andelsboligforeningen afholdt generalforsamling. 43 husstande mødte om i Musikteatret, og flere beboere tog undervejs ordet og bød ind i den konstruktive debat, der særligt satte renoveringerne i rampelyset.

Et begivenhedsrigt år

Vinie Hansen, formand for VA, indledte bestyrelsens mundtlige beretning med et tilbageblik på et begivenhedsrigt år. Der lød en tak til alle dem, der bidrog til at markere VA’s 75-års jubilæum i 2022. Blikket blev også rettet mod et år med en del kriser. Blandt andet krigen i Ukraine, stigende inflation, stigende energipriser og stigende priser på byggematerialer. Andre fokusområder i beretningen var fremtiden for de boligsociale indsatser, udlejningsaftaler og henlæggelser.

Renoveringer som omdrejningspunkt

Mest af alt var det de mange store renoveringer i boligafdelingerne, der fyldte i bestyrelsens beretning. ”Der er renoveringer i gang i næsten alle afdelinger i VA,” lød det fra formand Vinie Hansen. Der blev både sat fokus på fordelene ved at renovere, men også på de gener det kan medføre for beboerne undervejs.

Formanden afsluttede beretningen med en status på VA’s handlingsprogram, hvor der særligt i 2022 har været fokus på arbejdet med ladestandere og biodiversitet.

Efter et par indlæg fra salen blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt. Det samme blev foreningens reviderede regnskab og budgettet for 2024.

Det indkomne forslag omhandlede også en af renoveringerne. Forslagsstiller berettede om renoveringen af de første boliger på Galgebakken, som har været præget af en stor mængde fejl og mangler, og efterspurgte en redegørelse fra VA og BO-VEST.

Fra bestyrelsens side var der stor anerkendelse af, at renoveringen af de første boliger på Galgebakken langt fra er gået som ønsket. Både formanden og Kristian Overby, projektleder fra BO-VEST, redegjorde for, hvordan der bliver arbejdet på at stille krav til rådgiver og entreprenør på byggesagen samtidig med, at det forsatte gode samarbejde på byggepladsen kan sikres, så renoveringen kan ende med at blive en succes.

Den videre debat, hvor beboere fra flere forskellige afdelinger deltog, handlede særligt om, hvordan de første boliger i renoveringer generelt set er præget af mange uforudsete udfordringer, og hvordan det i højere grad kan undgås i fremtiden.

Genvalg og nyvalg

Efter debat om det indkomne forslag kom tiden til valg af formand og medlemmer til organisationsbestyrelsen. Vinie Hansen blev genvalgt som formand. Det blev også til genvalg af Astrid Hansen, René Fuglsang og Jens Ellesøe Olsen, som medlemmer af bestyrelsen. På suppleantposterne var der genvalg af Lise Kaadach og nyvalg til Henning Larsen fra 4 Syd og Johnnie Flindt fra Gadekæret.  

Der lød en tak til Isabella Holst-Sommer og Anita Kallesøe, der havde valgt ikke at genopstille som suppleanter.

Vinie afsluttede generalforsamling med en tak til alle fremmødte beboere.

Hvad er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i VA.

Generalforsamlingen er et møde, hvor boligorganisationens medlemmer samles for bl.a. at godkende organisationens regnskab, beretning, vedtægter. Det er også på generalforsamlingen, beboerne vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Alle myndige beboere har ret til at deltage i generalforsamlingen. Hver husstand har to stemmer.