I de kommende år venter store og vigtige opgaver på en række strategiske områder. BO-VESTs bestyrelse har derfor sammen med ledelsen brugt en længere periode på at definere hvilke kompetencer, der kunne løfte selskabet og har besluttet at kigge udenfor egne rækker for at styrke kompetencer og sparring og kvalificere de beslutninger, der skal træffes.

Ind træder derfor to profiler med et stort hjerte for den almene sektor og en stærk forankring i ejendoms- og forretningsudvikling.

William Kanta og Rasmus Karkov således valgt ind i BO-VESTs bestyrelse på repræsentantskabsmødet torsdag den 25. maj. De to nye bestyrelsesmedlemmer kommer med en baggrund inden for byggeri, by- og ejendomsudvikling, innovation, bæredygtighed og teknologi.

Sammen vil de kunne tilføre BO-VESTs bestyrelse og ledelse værdifulde perspektiver, viden og ekspertise, der vil give et meget kvalificeret bidrag til de strategiske ambitioner i BO-VEST.

Kulturarv og strategiske partnerskaber

William Kanta har tidligere skabt BoStad-koncernen, der i efteråret 2021 blev solgt til AP Pension.

”Jeg har tidligere skabt BoStad som et moderne, socialt ansvarligt boligselskab, der leverer kvalitetsboliger til en husleje, som mennesker med almindelig indkomst kan betale, og samtidig har kulturarv, miljø og bæredygtighed som omdrejningspunktet.

Jeg har valgt at stille mig til rådighed, fordi der er et match mellem mine kompetencer og BO-VESTs strategiske ambitioner og ambitiøse mål for boligudvikling, ESG og implementering af IT, hvor mine erfaringer vil være et positivt bidrag til den udvikling, BO-VEST er inde i. Jeg glæder mig til at lære BO-VEST at kende og det bliver spændende og inspirerende at lære mere om beboerdemokratiske processer,” siger William Kanta.

William Kanta er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2007 og advokat fra 2011. William Kanta har haft forskellige direktørstillinger i London og København og blandt andet har han arbejdet med byggeudvikling og ejendomsinvesteringer, inden han i 2019 skabte BoStad.

Det andet nye, eksterne bestyrelsesmedlem i BO-VEST er Rasmus Karkov. Rasmus Karkov er kommerciel direktør i idverde Danmark og tidligere markedsdirektør i Enemærke & Petersen.

"Jeg har i mange år arbejdet på ’den anden side’ med by- og ejendomsudvikling fra et forretningsmæssigt udgangspunkt, men hvor vi også skulle bruge vores aktiviteter til at gøre en forskel for mennesker og skabe rammer for en aktiv indsats for dem, der måske ikke har de samme ressourcer som naboen. Jeg har mange års erfaring i at arbejde med, hvordan vi kommunikerer sammen før, under og efter bygge- og renoveringsprojekter og hvordan man samarbejder med beboerdemokratiet.

Jeg har arbejdet med en række strategiske partnerskaber med forskellige aktører med det formål at åbne nye muligheder. Det var derfor nemt for mig at sige ja til, med repræsentantskabets godkendelse, at træde ind i BO-VESTs bestyrelse. Det er en helt naturlig forlængelse af mit hidtidige virke.

Jeg har selv boet alment som barn og ung og havde en rigtig god opvækst med en masse andre børn og unge. Nu vil jeg gerne bidrage med viden og sparring til et nyt løft til det almene og sammen bringe området ind i en ny tid,” siger Rasmus Karkov.

Rasmus Karkov er uddannet civiløkonom og bygningsingeniør fra CBS og DTU og har fra 2010-2021 haft forskellige ledende stillinger i Enemærke & Petersen og siden sommeren 2022 hos idverde Danmark.

Konkret viden og hjertet på rette sted

Bestyrelsesformand Vinie Hansen glæder sig over, at bestyrelsen nu bliver styrket med de to nye eksterne kræfter. Hun ser frem til nye kompetencer og øjne, kan se på BO-VEST udefra.

”Vi har besluttet os for at udvide bestyrelsen med eksterne for at bringe nye kompetencer ind. Vi er jo beboere og har et rigtig godt indsiderblik på BO-VEST, men vi har kun godt af, at der kommer nogen ude fra, der kan se lidt anderledes på os.

I bestyrelsen ser vi derfor frem til at arbejde sammen med William Kanta og Rasmus Karkov, fordi de har konkret viden om fx bæredygtighed og byudvikling. Vi har i vores indledende samtaler med dem begge lagt vægt på, at de skulle have hjertet på rette sted i forhold til det at bo alment, til almene boliger og kunne se vores område som en væsentlig del af et samfunds-DNA. Et samfund uden almene boliger er ikke et samfund i balance, og vi har kunnet mærke på dem begge, at de deler den opfattelse.

De kommer med en stærk forretningsmæssig forståelse af by- og ejendomsudvikling, men de er her ikke for at BO-VEST kan skabe en masse profit – så skal det i hvert fald gå ned i beboernes lommer igen,” siger Vinie Hansen bestyrelsesformand i BO-VEST.

De nye bestyrelsesmedlemmer er fra dags dato en del af bestyrelsen i BO-VEST og vil første gang deltage i et bestyrelsesmøde 8. juni 2023.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet blev også Charlotte Birkved (VA) og Brian Overgaard (AB) valgt ind i bestyrelsen, der nu har udvidet antallet af pladser fra 11 til 15. Det blev vedtaget at udvide bestyrelsen på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret 2022.