Formand Kirsten Mogensen bød velkommen og supplerede bestyrelsens skriftlige årsberetning med en mundtlig beretning.

Et af de temaer, hun kom omkring, var henlæggelser, som kommer til at fylde meget i alle landets almene boligorganisationer i de kommende år. Her i AB er der blevet udarbejdet nye bygningsanalyser af alle afdelinger, hvilket gør det muligt at fastlægge et mere præcist behov for henlæggelser. Formanden understregede, at organisationsbestyrelsen er meget opmærksomme på, at der skal findes den rigtige balance, så vi ikke sætter huslejeniveauet over styr, men samtidig sikrer, at vi ikke efterlader en enorm regning til de kommende beboere, fordi vi, i dag, ikke vil henlægge tilstrækkelige midler til fremtidige renoveringer.

Efter et par spørgsmål og kommentarer om henlæggelser blev bestyrelsens årsberetning godkendt.

Albertslund Boligselskab bliver ved med at hedde Albertslund Boligselskab

Organisationsbestyrelsen havde stillet forslag om at ændre boligorganisationens navn fra Albertslund Boligselskab til Byens Boliger. Baggrunden for forslaget var, at et navn, der ikke i så høj grad er bundet til et bestemt sted, vil gøre det lettere at komme i betragtning til byggeri og grunde i andre kommuner.

De fleste medlemmer af repræsentantskabet kunne imidlertid ikke se idéen i at skifte navn, hvilket førte til en livlig debat. Forslaget endte med at blive nedstemt.

Kampvalg om alle poster

På dette repræsentantskabsmøde var næstformanden, fire bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter på valg, og til alle posterne var der kampvalg.

Næstformand Thomas Tuck blev genvalgt. Det samme gjaldt bestyrelsesmedlemmerne Peter Arler, Brian Overgaard og Hans Bindslev. Lotte Haumann fra Troldnøddegården kom ind i bestyrelsen som nyvalgt.

Til suppleantposterne blev Kisten Simonsen fra Blommegården valgt som 1. suppleant og Anne Lise Grøndahl fra AB Vest blev 2. Supplerende.

Hvad er et repræsentantskab?

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i AB og Tranemosegård, samt i Bo-Vita.

Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og mindst en repræsentant fra hver afdeling. Afdelingsrepræsentanterne vælges af beboere på afdelingsmøder – beboerne kan også vælge at overlade dette valg til afdelingsbestyrelsen.

Det er repræsentantskabet, der vælger organisationsbestyrelsens medlemmer samt godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.