Aftenen startede med et spændende oplæg af BO-VESTs udlejningschef Tina Jepsen om beboersammensætning i den selvejende institution Tranemosegård. For hvor mange har en uddannelse udover folkeskolen? I hvilke afdelinger er der flest børn? Og hvor mange er i beskæftigelse?

74,5% af den danske befolkning mellem 16 og 64 år var i følge Danmarks Statistik i gang med enten en uddannelse eller i arbejde. Og det tal følges også af beboerne i Tranemosegård. I Tranevænget er tallet for eksempel helt oppe på 77,% og i Gurrelund/ Bjerrelund er næsten 75% af beboerne mellem 16-64 år enten i gang med en uddannelse eller i arbejde.

I Tranehaven er 75% af beboerne enten ved at tage en uddannelse udover folkeskolen – hvis de da ikke allerede har en. I Maglelund er tallet 57%.

I gennemsnit bor der 1,7 mennesker per bolig i hele Tranemosegård, hvor særligt Silergården stikker ud. Silergården er som bekendt en afdeling med store boliger, og det smitter af på antallet af mennesker i boligen. I Silergården huser hver bolig i gennemsnit hele 2,8 mennesker per bolig. Danmarks Statistik oplyser, at landsgennemsnittet er 2,1 personer.

Formand Lars Jensen bød velkommen og fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne år. Driftsamarbejde, B-ordning og årets gang fyldte i beretningen. Som formanden sagde: ”2022 har været et vildt år” og henviste til, at priserne på mad, el og benzin bare er steget måned for måned i 2022.

Biodiversitet fortalte Lars Jensen også om og sagde:

”Det ser flot ud med blomster og bede. Men biodiversitet deler vandene. ”

Nogle beboere elsker det lidt vilde og naturlige udtryk, mens andre ikke holder af højt græs og insekter i luften. Men hvis alle bare planter lidt og lader græsset gro en smule, kan det gøre en stor forskel i afdelingernes biodiversitet, fortæller Lars Jensen og henviser til Moserne, der har udlagt noget af afdelingens store græsarealer til biodiversitet. Udover at øge netop biodiversiteten, sparer det også penge i den daglige drift, da græsset ikke skal slås så ofte.

Økonomi

Afdelingernes regnskaber er kommet ud med et flot overskud. Plusset på kontoen skyldes særligt, at alle forsikringer har været i udbud, og det har sparet en masse penge.

Anderledes forholder det sig desværre for organisationen Tranemosegård, hvor man kommer ud med et samlet underskud på en million kroner. Den store synder er de stigende renteudgifter. Underskuddet bliver dækket af Tranemosegårds arbejdskapital. Arbejdskapitalen er penge, som Tranemosegård har sparet op til hvad. Når underskuddet er dækket, udgør arbejdskapitalen fire millioner kroner.

100 % genvalg af bestyrelsen

Formand Lars Jensen, der bor i Moserne, var på valg. Ligesom de to bestyrelsesmedlemmer, Karin Engraf fra Silergården og Danni Youssif fra Gurrelund/Bjerrelund, var det. Også suppleanterne Kurt Damsted fra Tranevænget og Merethe Hansen fra Maglelund var på valg.

Alle medlemmer blev valgt – tillykke med det.  

Hvad er et repræsentantskab?

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Tranemosegård, samt i AB og Bo-Vita.

Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og mindst en repræsentant fra hver afdeling. Afdelingsrepræsentanterne vælges af beboere på afdelingsmøder – beboerne kan også vælge at overlade dette valg til afdelingsbestyrelsen.

Det er repræsentantskabet, der vælger organisationsbestyrelsens medlemmer samt godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.