Der er forandringer på vej i den måde, vi tilrettelægger arbejdet i BO-VEST. Bestyrelsen har i denne uge givet grønt lys til ledelsens planer om at indlede et projekt, der tager afsæt i forandringer i arbejdsplanlægningen. Det skal i sidste ende forbedre alle ansattes muligheder for et bedre arbejdsliv.

Helt konkret vil vi i projektet arbejde med at indrette vores arbejde på en måde, så vi som udgangspunkt, kan klare vores opgaver på 30 timer fordelt på fire arbejdsdage uden lønnedgang.
En fire-dages arbejdsuge kan indføres i det omfang, det gennem projektet viser sig muligt, så måske bliver den gode løsning, at vi har fire-dages arbejdsuge hver anden uge. Men det er især tid, arbejdstagere efterspørger og vurderer som et gode, når de evaluerer deres arbejdsplads. Det er derfor noget fremtidens arbejdsplads og dermed BO-VEST skal forholde sig til.

”Virkeligheden er simpel - vi mangler arbejdskraft, både her og nu og i fremtiden. Sandheden er derfor også, at vi bliver nødt til at passe meget bedre på hinanden, og det gælder dem der allerede er ansat i BO-VEST, og dem der bliver det i fremtiden,” siger Martin Olsen, direktør for administration, udlejning og HR.

Mange bliver ramt af nedslidning

Der er to overordnede årsager til, at vi nu går denne vej. Den ene er, at flere og flere oplever fysisk og psykisk nedslidning. Hårdt fysisk arbejde, gentagende arbejdsbevægelser, løft, skub og træk slider hårdt på kroppen.

Andre oplever, at grænsen mellem arbejde og fritid er flydende og arbejdspresset i perioder så højt, at det giver psykisk nedslidning. Samtidig betyder landspolitiske tiltag, at vi kan forvente at skulle blive længe på arbejdsmarkedet og muligheden for tidlig tilbagetrækning bliver tilsvarende vanskeligere.

Dertil kommer, at det bliver stadigt vanskeligere at rekruttere, når vi har ledige stillinger. Store årgange har de senere år forladt arbejdsmarkedet, og de arbejdsparate aldersgrupper er blevet mindre. Derfor er der konkurrence om at tiltrække dygtige ansøgere til ledige stillinger.

Vi skal arbejde med kultur og vaner

Når vi ser på de muligheder fremtiden byder os, ønsker vi i BO-VEST at forholde os aktivt til fremtidens arbejdsplads. Vi vil arbejde med at skabe fremtidens arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel er endnu mere i højsædet, så de kan holde til mange års ansættelse både på arbejdsmarkedet generelt og i BO-VEST i særdeleshed.

Vi vil derfor igangsætte et stort projekt, der handler om at tilpasse kultur og vaner, så medarbejderne i BO-VEST får bedre muligheder for at løse deres opgaver inden for nogle givne rammer. Ved at skabe nye rammer, kan BO-VEST tilbyde sine medarbejdere et arbejdsmiljø, der øger produktivitet og effektivitet og gør, at medarbejderne når mere på en arbejdsdag.

Fælles løsninger

Ikke to jobs er helt ens. Forskellige arbejdsopgaver giver plads til forskellige løsninger. For at understøtte projektet bedst muligt, bliver der etableret to Advisory Boards, et for administrationen og et for driften. Et Advisory Board er et rådgivende organ, der har til opgave at vejlede og sparre med ledelsen, for på den måde at sikre den bedst mulige udvikling i projektet. Der findes ikke et endeligt facit på projektet, så løbende evalueringer og tilpasninger er afgørende for fælles succes.

En bedre tilrettelæggelse af arbejdet, der udspringer af fælles løsninger, der har været arbejdet med i de to Advisory Boards, vil give en bedre work-life-balance, altså sundere og gladere medarbejdere, som er det primære mål for dette projekt.

For at kunne nå opgaverne på den kortere tid, skal vi sammen finde de metoder og redskaber, der gør det muligt. Der vil derfor som allerede nævnt blive arbejdet med kultur og vaner. Vi skal blandt andet arbejde med færre, kortere og mere effektive møder, stilleperioder med ro til fordybelse og en ny tilgang til mails.

Endelig skal vi finde en fælles tilgang til ferieafvikling, så ferierne bliver afviklet over en mere koncentreret periode. Det øger produktiviteten og bidrager igen til, at medarbejderne når mere og får en bedre work-life-balance.

Godt for medarbejderne, godt for beboerne

Det er afgørende gennem hele projektet, at beboerne oplever en øget service. Det kan ikke forventes, at alle medarbejdere ender med at have fri hver fredag. Beboerne skal altid betjenes. Der vil, hvis projektet bliver en succes, kunne forventes en form for turnus, når der tales om fire-dages arbejdsuge.

I arbejdet med at skabe fremtidens arbejdsplads ligger også, at vi i BO-VEST er på forkant med forventningerne til en god arbejdsplads fra kommende arbejdstagere. Der skal være fleksibilitet i sammenhængen mellem arbejde og fritid, der modvirker den stigende grad af fysisk og psykisk nedslidning.

Ved at skabe rammer for en sund kultur, hvor medarbejderne bedre kan nå deres opgaver og derved øge produktiviteten, skabes der også et rum, hvor de får tid tilbage i form af ekstra fridage i det omfang projektet åbner for det.

Vores ambition er at øge livskvaliteten for medarbejdere i BO-VEST. En øget livskvalitet betyder også, at beboerne vil kunne mærke det positivt på den service, vi tilbyder dem.