Mindst en gang om året bliver boligafdelingens beboere indkaldt til et beboermøde, hvor alle vigtige beslutninger for afdelingen træffes. På beboermøderne er man derfor med til at stemme om, hvad der skal ske i boligområdet i forhold til drift og økonomi.

Det er også på beboermødet, at afdelingsbestyrelsen og repræsentanter til diverse udvalg bliver valgt. Hvis man som beboer ønsker at blive medlem af afdelingsbestyrelsen eller et bestemt udvalg, er det derfor vigtigt at deltage i beboermødet.

I de fleste afdelinger findes der både et budget- og regnskabsmøde. Budgetmødet afholdes i efteråret, hvor afdelingens budget for det næste år godkendes. På regnskabsmødet, der ligger om foråret, aflægger afdelingen regnskab. Regnskabsmødet er ikke et obligatorisk møde, og derfor er det ikke alle afdelinger, der afholder dette. Hvis ikke regnskabsmødet afholdes er det afdelingsbestyrelsen, der godkender regnskabet.

Hvad har du indflydelse på?
Har du som beboer et forslag, kan du stille det til beboermødet, hvor alle husstande har to stemmer. Det sker ofte på budgetmødet om efteråret, hvor man som beboer kan få indflydelse på, hvordan afdelingens midler skal bruges.

Hvis man stiller et forslag, der kan påvirke huslejen, er det vigtigt, at der bliver lavet en beregning af, hvad forslaget vil betyde økonomisk. Forslagsstiller har ansvaret for at medregne den økonomiske konsekvens ved forslaget. Hvis beboeren ikke kan beregne økonomien, kan forslaget i stedet gå på, at projektet og økonomien undersøges. Det vil derefter ofte være afdelingsbestyrelsen, der undersøger økonomien, og fremlægger det på det næste beboermøde. Forslag til beboermødet skal fremsendes senest 14 dage før mødet afholdes.

Det er vigtigt at nævne, at beboerne kun kan behandle de forslag, der er kommet inden for fristen. Hvis man ikke har indsendt et forsalg, kan man dog stadig give sin mening tilkende om andre indkomne forslag. Ellers er det kun under punktet eventuelt, at man kan bringe andre emner op. Her skal man bare være opmærksom på, at det der bringes op her, kan man ikke sende til afstemning.

Hvad kan et forslag typisk være?
Forslag kan variere, og det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser. Forslaget kan både koste penge eller være gratis. Et forslag kan eksempelvis handle om, at beboeren foreslår at lave en ændring til afdelingens husorden, da man mener, at noget skal reguleres. Et forslag kan også omhandle en ny legeplads, en parkeringsordning, husdyr, solceller eller nye køkkener i afdelingen. Alt dette kan man som beboer få indflydelse på, hvis man er aktiv og deltager på beboermøderne i sit boligområde.

Hvordan arrangeres et godt beboermøde?
Det er der ikke kun et enkelt svar på. Man kan dig sige, at der er en række forhold, der skal være i orden. Først og fremmest skal rammerne være på plads, da der er nogle formelle regler, der skal overholdes i forhold til udsendelse af dagsorden og materialer. Derudover er det vigtigt at have en god dirigent, der formår at fordele taletid, og skabe et tillidsfuldt beboermøde for beboerne.

Det gode beboermøde vil også være et møde, hvor flest mulige beboere møder op, da en høj deltagelse altid er vigtig i en afdeling. Desuden er det betydningsfuldt, at beboerne ankommer til mødet med den grundholdning, at alle har ret til at tale og at alle synspunkter er velkomne omkring bordet. Det handler om at skabe en respektfuld dialog, så man kan få vedtaget de vigtige beslutninger, der skal komme hele afdelingen til gode.