Der er vedtaget en ny strategi for BO-VEST. Med fokus på fem hovedspor er retningen for de kommende års arbejde med udviklingen af BO-VEST nu sat.

Titlen på strategien er 'Boligområder i balance' (det er også overskriften på et af hovedsporene). Det er en titel, der sammenfatter formålet med de fem underliggende hovedspor, der med udgangspunkt i forskellige strategiske indsatsområder sammen skal skabe boligområder i balance.

De fem hovedspor er:

  • Boligområder i balance
  • Kvalitet til en konkurrencedygtig pris
  • Digital og personlig service
  • Bæredygtighed og verdensmål
  • God almen ledelse


Boligområde i balance

Et boligområde i balance handler om at skabe rammerne om et godt hverdagsliv med sunde fællesskaber, tæt naboskab og med mulighed for indflydelse på egne boligforhold. Det handler også om vedligeholdte og veldrevne boliger og boligområder, som sikrer beboerne en forudsigelig og rimelig husleje. Boligområder i balance handler desuden om at gøre det nemt for beboere at agere miljø- og klimavenligt i deres bolig og boligområde.

Du finder strategien i dokumentet herunder.

Du kan også læse mere om strategier og handleplaner i BO-VEST her.