Vi kan ikke komme uden om det: En ny driftsbekendtgørelse på landsplan har sat nye rammer for, hvordan boligorganisationer skal henlægge midler til vedligeholdelse. Det er en opgave hvor arbejdstøjet skal på med det samme – og det arbejdstøj har Tranemosegård allerede nu fået på, og har vedtaget en strategi for, hvordan der skal henlægges fremover.

”Det er et enormt spændende område vi er gået i gang med, trods de mange tekniske termer der er i forbindelse med henlæggelser,” siger Lars Anker Jensen, der er formand for Tranemosegård.

Strategien for henlæggelser er vedtaget samtidig med handleplaner med målsætning for effektiviseringer. De to områder skal nemlig spille sammen, for bedst at nå målet: At fortsætte med at skabe det bedst mulige økonomiske grundlag for lejerne.

Det her er nødvendigt

At organisationsbestyrelsen ikke er alene med opgaven, var også tydelig på Tranemosegårds repræsentantskabsmøde i maj.

”Det var et enigt repræsentantskab, der gav udtryk for, hvor nødvendigt det er at vi træffer beslutninger, der sparer på beboernes huslejekroner. Med øget fokus på henlæggelser, samt prisstigninger på stort set alle områder, bliver effektiviseringer og fællesudbud et vigtigt redskab i afdelingerne,” siger Lars Anker Jensen

Alle afdelingsbestyrelser involveres

Han slår samtidig fast, at det ikke er en opgave, organisationsbestyrelsen løfter alene.

”Vi glæder os til at kunne tale meget mere med alle afdelingsbestyrelserne om emnet. Det er her ekspertisen er, i f forhold til de forskellige afdelingers muligheder for effektiviseringer.”

Tranemosegårds effektiviseringsplan

Med øget fokus på henlæggelser og de generelle prisstigninger, har bestyrelsen vedtaget følgende effektviseringsplan for driftskonti:

  • Der skal effektiviseres 10 % på budget 2024, målt ud fra regnskab 2021.
  • Der skal effektiviseres 20 % på budget 2026, målt ud fra regnskab 2021.
  • Der skal effektiviseres 30 % på budget 2028, målt ud fra regnskab 2021.