Èn af de vigtigste opgaver for os er at passe på beboernes penge og sikre, at beboerne får mest muligt ud af deres huslejekroner. Det betyder, at vi skal tænke os om, hver gang vi bruger penge. En af de måder vi passer på pengene er, at vi nu har indført digitale planer for det, der hedder periodisk planlagt vedligehold (PPV).

Når vi laver PPV-planer digitalt, bliver planerne samtidig automatiserede. På den måde har vi konstant et overblik over, hvornår kælderlokalerne trænger til maling, tørretumblerne i fællesvaskeriet skal udskiftes, og hvor længe køkkenerne i beboernes boliger har igen. 

Det frigiver tid til medarbejderne, fordi medarbejderne har overblikket over opgaverne, kan planlægge deres tid og undgå ubehagelige overraskelser. Og samtidig giver det økonomisk tryghed for beboerne, at man kender til udgifterne for vedligehold og ikke pludselig står med en stor huslejestigning, fordi der ikke er sat penge af til for eksempel et nyt tag.

Undervejs i processen er vi blevet opmærksomme på, at der skal spares mere op. Vi håber, at vi med en fokuseret indsats og med handleplaner for hver enkelt afdeling undgår for mange ubehagelige overraskelser.

Billeder af alt
I vores PPV-planer fotograferer vi også alle ejendele i en ejendom. Alt fra trægulvet i stuen hos en beboer til ejendommens græsslåmaskine bliver der taget billeder af, og så noterer vi stand og forventet levetid.

”De digitale PPV-planer giver både afdelings- og organisationsbestyrelser en reel mulighed for at gennemskue økonomien og genkende de bygningsdele, vi årligt drøfter på vores markvandringer. Vi har ikke tidligere haft bygningsdelskort i den kvalitet, som vi har nu, ej heller billederne som tydeligt viser os en udvikling på bygningsdelen fra år til år,” siger Jeannette Pagh Schüler, teknisk direktør i BO-VEST om arbejdet med de nye digitale PPV-planer.