En aften med Tranemosegårds repræsentantskab er oftest en aften med oplysning, konstruktive spørgsmål, og alt i alt bred enighed om tingenes tilstand. I år var ikke en undtagelse.
Medlemmerne af repræsentantskabet var mødt op i godt humør, og mødet forløb i god ro og orden fra start til slut.

Information og debat

Formand Lars Anker Jensen bød sammen med næstformand Tim Resen velkommen til repræsentantskabet til et møde, der udover det formelle repræsentantskabsmøde også indeholdt oplæg fra BO-VESTs om henlæggelser, samt om udbud og indkøbsaftaler. På sidstnævnte område er Tranemosegård helt med fremme, og er som første organisation i BO-VEST gået i gang med at lave fællesudbud for hele organisationen.

Viljen til at gennemføre fællesudbud og i det hele taget effektivisere bedst muligt var stor i repræsentantskabet. I en tid med prisstigninger og udsigt til øgede omkostninger, er det altafgørende at se på, hvordan vi bedst muligt kan passe på beboernes husleje.

Som for eksempel da et medlem af repræsentantskabet sagde i salen:

”Det er utroligt vigtigt i disse tider, at vi ser på, hvordan vi bruger hver en krone. Hver en krone vi kan spare, er simpelthen livsnødvendig.”

Genvalg og ny suppleant

Det var derefter et enigt repræsentantskab, der stemte det formelle mødes punkter igennem.
Til aftenens valg blev det genvalg til Tim Resen, Bitten Skotte og Kurt Damsted, samt nyvalg til Merethe Hansen fra Maglelund, der trådte ind som suppleant.

Hvad er et repræsentantskab?

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Tranemosegård, samt i AB og Bo-Vita.

Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og mindst en repræsentant fra hver afdeling. Afdelingsrepræsentanterne vælges af beboere på afdelingsmøder – beboerne kan også vælge at overlade dette valg til afdelingsbestyrelsen.

Det er repræsentantskabet, der vælger organisationsbestyrelsens medlemmer samt godkender boligorganisationens vedtægter, årsregnskab og beretning.