Der var masser af debatlyst, da Vridsløselille Andelsboligforening (VA) afholdt generalforsamling. 39 beboere mødte op i Musikteatret, og for første gang i mange år var det med kampvalg til bestyrelses- og suppleantposter.

Jubilæumsår

I år runder VA de 75 år, og der er stadig masser at tage sig til i boligorganisationen.

Jubilæumsåret bruges særligt på at arbejde for øget biodiversitet, et arbejde mange afdelinger allerede er i gang med.

Formand Vinie Hansen kom i sin beretning også ind på de mange renoveringer; ved udgangen af 2021 havde VA hele 24 igangværende renoveringer til en samlet økonomi på 5,2 milliarder kroner.

Granskning og henlæggelser

Formanden kom også ind på granskning og henlæggelser, og gjorde opmærksom på, at det er et tema, vi kommer til at beskæftige os meget mere med i den nærmeste fremtid.

En generalforsamling i VA er altid kendetegnet af en livlig men konstruktiv debat. Og efter en række indlæg fra salen om blandt andet mulighed for solceller, nybyggeri og kriterierne for at søge om en tilgængelighedsbolig, blev beretningen godkendt.

Kampvalg og nye på posterne

Da det blev tid til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, var der kampvalg om posterne. Det blev til genvalg af Torben Riedel, Erik Hansen og Charlotte Birkved som bestyrelsesmedlemmer og som suppleant genvalg af Lise Kaadach og Isabella Holst-Sommer og nyvalg til Anita Kallesøe.

Ved mødets slutning takkede Vinie for deltagelsen. Vinie takkede ligeledes bestyrelsen for det gode samarbejde, og endeligt var der en særlig tak til Lena Kujahn, som havde besluttet ikke at stille op til genvalg, som suppleant for bestyrelsen.

Hvad er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i VA.

Generalforsamlingen er et møde, hvor boligorganisationens medlemmer samles for bl.a. at godkende organisationens regnskab, beretning, vedtægter. Det er også på generalforsamlingen, beboerne vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Alle myndige beboere har ret til at deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun 2 stemmer.

I AB, Bo-Vita og Tranemosegård er det ikke generalforsamlingen, men repræsentantskabet, der er øverste myndighe